В община „Тунджа” стартира проект по схема „Училищен плод”

c3033fdf4f19d3fbae005851eb3156dcНа 4 ноември в община „Тунджа” стартираха първите доставки на пресни плодове и зеленчуци за учебните и детски заведения по схемата „Училищен плод”. Проектът се реализира за шеста поредна година.

В целевата група по Схемата през настоящата учебна година са включени общо 1 125 деца и ученици от общинските детски градини и училища.

Безвъзмездната финансовата помощ за реализиране на проекта е в размер на 30 701,25 лв. Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Периодът на реализация на проекта е седем месеца – от 01 ноември 2015 г. до 31 май 2016 г.

По график са планирани общо 40 доставки на пресни плодове и зеленчуци във всяко от учебните заведения.

След провеждане на обществена поръчка, за изпълнител е определен „СТРАНДЖАТА БГ” ЕООД.

About the Author :