В община „Тунджа“ е утвърден график за работа на детските градини през лято 2015

Обединените детски заведения в селата Веселиново, Кукорево и Тенево и съставните към тях градински групи и ясли, както и Целодневната детска градина вс. Скалица и съставните й групи преминават на нов работен режим през лятото.

ОДЗ „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново и съставнатагрупа в с. Чарган ще работят в периода до 19 юли и от 22 август.

През месеците юни и юли ще работят ОДЗ „Щурче“, с. Кукорево със съставните групи от селата Козарево, Окоп и Победа, както и ОДЗ „Кольо Тенев“, с. Тенево и групите към него в селата Генерал Инзово, Крумово и Маломир. През същия период ще работят и ЦДГ „Звездица“ в с. Скалица с групите към селата Ботево, Бояджик и Роза.

До 15 юли и след 18 август ще работят групитев селата Безмер, Дражево и Хаджидимитрово къмОДЗ „Изворче“, с. Кабиле.

През цялото лято ще работи ОДЗ „Изворче“ в с. Кабиле и яслената група.

Г Р А Ф И К

 

на дните, през които детските градини на територията на Община „Тунджа” няма да работят за периода 01.07.2015 г. – 31.08.2015 г.

 

 

 

 

ДГ

 

няма да работи от – до вкл.

 

1. ОДЗ „Дечка Сюлемезова”, с.  Веселиново

 

20.07. – 21.08.2015 г.

1.2. група Чарган

 

20.07. – 21.08.2015 г.

2. ОДЗ „Изворче”, с. Кабиле

ще работи

2.1. група Безмер

15.07. – 15.08.2015 г.

2.2. група Дражево

15.07. – 15.08.2015 г.

2.3. група Хаджидимитрово

15.07. – 15.08.2015 г.

3. ОДЗ „Щурче”, с. Кукорево

03.08. – 31.08.2015 г.

3.1. група Козарево

03.08. – 31.08.2015 г.

3.2. група Окоп

03.08. – 31.08.2015 г.

3.3. група Победа

03.08. – 31.08.2015 г.

4. ЦДГ „Звездица”, с. Скалица

03.08. – 28.08.2015 г.

4.1. група Ботево

03.08. – 28.08.2015 г.

4.2. група Бояджик

03.08. – 28.08.2015 г.

4.3. група Роза

03.08. – 28.08.2015 г.

5. ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево

03.08. – 31.08.2015 г.

5.1. група Генерал Инзово

03.08. – 31.08.2015 г.

5.2. група Крумово

03.08. – 31.08.2015 г.

5.3. група Маломир

03.08. – 31.08.2015 г.

 

About the Author :