В името на сигурността и обществения ред

IMGP9850Стабилният обществен ред е грижа на множество институции във всяка добре уредена държава. Противодействието на престъпността, съхраняването на достойнството на гражданите – всичко това е задача на ръководните органи и в регионален аспект.

Дългосрочен договор за обществен ред и сигурност (през периода 2016-2019 г.) беше сключен между Общински съвет – Болярово, община Болярово (представлявана от кмета Христо Христов) и Районно управление на МВР – Елхово (представлявано от началника му Койчо Койчев) – партньор изпълнител. Целта на този актуален и важен договор е чрез обединяване на ресурсите на обществеността и полицията да се работи за утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на престъпността и укрепване на обществения ред. Изграждането на устойчиви структурни звена на местно ниво е гаранция за стабилността и сигурността на гражданите. А доброто сътрудничество на полицията с органите на местното самоуправление е фактор за усъвършенстване на многопосочна превантивна дейност относно предотвратяването на евентуални проблеми от обществен характер.

IMGP9853

About the Author :