В Елхово и Болярово се предлага предимно сезонна заетост и нискоквалифицирана работа

SAM_2282Предимно нискоквалифицирана работна ръка за сезонна заетост се търси чрез Бюрото по труда-Елхово. Причините са, че в региона липсват високотехнологични производства, в частния сектор няма нужда от специалисти, развити са леката промишленост и селското стопанство. Така коментира ситуацията в общините Елхово и Болярово Татяна Дюлгерова, директор на Бюро по труда-Елхово, по време на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. През първите 6 месеца на 2017 г. заявените работни места в региона са 445, като за 250 от тях няма изискване за специалност и професия. Заявени са едва 19 места за кандидати с работническа професия и специалисти.

През първото 6-месечие на тази година броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда-Елхово също намалява при сравнение със същия период на 2016 г. Регистрираните безработни са 1 290 човека, с 233 лица по-малко спрямо същия период на миналата година. Равнището на безработица е 15,5 %, то е с 2,8 % по-ниско, сравнено с първото полугодие на 2016 г. През февруари и март 2017 г. равнището на безработица е над 16 %, а през останалите месеци намалява до 14,4 % през юни.

За община Елхово равнището на безработица е 14,8 %, а за община Болярово – 18,8 %. От месец май има намаление, заради временната заетост, характерна за региона, в селското стопанство, строителството и туризма.

Новорегистрираните безработни са най-много от групата на безработните без специалност – 62,9 %; с работническа професия – 28,6 % и най-малко са специалистите – 8,5 %.

Във всички възрастови групи се отчита намаляване броя на безработните, най-значително това е при групата над 55 г.

 

About the Author :