Върховен административен съд препоръча законови промени заради Недка Карска

6. Недка Карска - НФСБВърховен административен съд препоръча по законов път да се уеднаквят Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната админстрация (ЗМСМА) заради казуса с предсрочно прекратените пълномощия на общинския съветник Недка Карска. Върховните съдии останиха в сила решението на Административния съд, с което беше потвърдено отнемането на правомощията на лидера на НСФБ в Ямбол като общински съветник, защото тя не е реабилитирана след изтърпяната условна присъда и по смисъла на българското законодателство се води осъждана.

Ямболските съдии приеха, законосъобразно са прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник от Общинска избирателна комисия – Ямбол тъй като според ЗМСМА е несъвместимо изборна длъжност да се заема от лице, осъждано за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, за което няма настъпила реабилитация.

По-големият проблем идва от това защо кандидат за общински съветник и за кмет, който не е реабилитиран може изобщо да се кандидатира при условие, че според закона няма право да заема тази длъжност.

В решението си върховните съдии обясняват, че съгласно чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, за да се упражни пасивно избирателно право за избиране за общински съветник (да има право да бъде избран), се изисква към изборния ден включително да “не изтърпяват наказание лишаване от свобода”, а разпоредбата на чл.30, ал.4, т.2 от Изборния кодекс, предвижда основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветника – “когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер”. Съдиите обясняват, че в първия случая се отнася да изтърпяване на наказание,а във втория за наличие на осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. Затова върховните съдии са категорични мв решението си, че „С оглед предотвратяване на различно тълкуване по прилагане на нормите, следва по законодателен ред да се уеднаквят конкретните основанията за упражняване на пасивно избирателно право и предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник”.

About the Author :