Върховен административен съд потвърди – павилионът на ул. „Търговска” е съборен незаконно

DSC08627Върховен административен съд отхвърли иска на община Ямбол да бъде отменено влязлото в сила решение на Административен съд – Ямбол за събарянето на павилиона на ул. „Търговска” №7.  С него беше отменена като незаконосъобразна заповедта на кмета на община Ямбол за съборянето на павилиона, което общината направи през май 2015 г.

Административните съдии в Ямбол обявиха заповедта за незаконосъобразна, защото според назначената по делото експертиза обектът е строеж пета категория, а не е преместваемо съоръжение, за каквото го счита община Ямбол и затова събарянето му е трябвало да се извърши по друга законова процедура. Решението на Административен съд – Ямбол беше окончателно и не подлежеше на обжалване, но общината намери начин да оспорва делото пред Върховен административен съд. Тя заведе иск за отмяна на решението, твърдейки, че то противоречи на друго влязло в сила решение на Окръжен съд – Ямбол за същия обект.

Припомняме, че през 2010 г. Ямболски окръжен съд потвърди решението на ямболските районни съдии, които отхвърлиха искането на фирма „Бора” съдът да признае, че притежава правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата и да бъде задължена общината да преустанови действията си по премахването й.

С решението си от 18 август тази година Върховният касационен съд отхвърли искането на община Ямбол като неоснователно с мотива, че двете съдебни дела не са напълно идентични. Те са сходни, но„ се касае за коренно различни производства с различен предмет и ред за провеждането им, липса на идентичност на исканията на страните и на основанието за постановяване на решенията”. Решението им е окончателно и слага край на съдебната сага за събарянето на павилиона.

От тук нататък обаче фирмата има право да заведе дело по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди и да получи обезщетение за нанесените вреди и за пропуснати ползи, така че най-вероятно общината ще трябва да плати всичко, което с упорството си и с незаконните си действия натвори администрацията по заповед на ямболския кмет.

Диана Иванова

About the Author :