Върховен административен съд върна делото за избора на кмет на Веселиново в Ямбол за ново разглеждане

Ad. sadВърховен административен съд отмени и върна за ново разглеждане от друг състав на Ямболски административен съд делото за изборите за кмет на Веселиново. Съдът е приел, че “решението на първоинстанционния съд е неправилно, като постановено при неправилно приложение на чл.437, ал.2 и ал.3 от Избирателния кодекс, както и при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като съдът не е изложил мотиви и не се произнесъл по действителността на всички приложени бюлетини от двете групи за кандидат №18 – Слав Славов и за кандидат №12 Татяна Стоева, поради което следва да бъде отменено”.

Припомняме, че ямболският административен съдия обяви за недействителен избора от втория тур за кмет на село Веселиново, защото при разглеждане на част от бюлетините откри повече недействителни за Татяна Стоева и по-малко за Слав Славов.

Делото вече е насрочено в Ямболски административен съд и ще се гледа на 8 февруари от 9,20 часа.

About the Author :