Върнаха самостоятелността на Инспекция по труда – Ямбол

S IvИнспекция по труда – Ямбол отново е дирекция, а не отдел, подчинен на сливенската структура. Новината съобщи директорът инж. Стоян Иванов, който близо година беше началник на ямболския отдел след спечелен конкурс. Промяната стана, след като Министерски съвет прие нов устройствен правилник на Изпънителна агенция „Главна инспекция по труда”, според който се създават 28 териториални дирекции. Според предишната структура имаше 21 дирекции в 21 областни града (сред които не беше Ямбол) и 7 отдела. Новата структура не само връща самостоятелността на седемте отдела, но цели подобряване на работата на цялата Агенция и повишаване на ефективността на контролните й функции. Инж. Стоян Иванов работи от 2 години в структурата на ямболския отдел, като едната от тях е като негов началник. Завършил е сливенския филиал на Технически университет – София.

 

About the Author :