Възстановява се автобусният транспорт в община “Тунджа”

Автобусният транспорт в община „Тунджа“ ще бъде възстановен на 18 май 2020 г. Това стана ясно от проведената днес среща между община „Тунджа“ и представители на фирмите-превозвачи.

Фирмите-превозвачи предлагат да се изпълняват почти в пълен обем маршрутните разписания /делнични и празнични/ при спазване на всички противоепидемични мерки- дезинфекция на транспортните средства и задължително носене на предпазни маски от шофьори и пътници.

Във връзка с възстановяване на междуселищния транспорт община „Тунджа“ започва дезинфекция на автобусните спирки в населените места.

Постигнатите договорености за маршрутните разписания са с временен характер и ще се изпълняват в срок до 2 месеца след отпадане на извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19.

ДЕЛНИЧЕН ГРАФИК    НА   МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ  ОТ 18.05.2020 г.

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА ЯМБОЛ НАСЕЛЕНО МЯСТО
                        6.20

                        8.15

                      17.40

ВИДИНЦИ/ МИЛАДИНОВЦИ

БЕЗМЕР- С.

МИЛАДИНОВЦИ

                        6.30

                        9.00

                      12.50

                      17.30

ЗЛАТАРИ

ЗАВОЙ

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

БОЯДЖИК

                        6.15

                      11.05

                      17.40

 ТРЪГВА ОТ  ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

МОГИЛА/ ЧАРГАН

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

                      11.30

                      17.20

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

МАЛОМИР

                        8.30

                      11.00

                      16.30

                      17.45

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

БОЯДЖИК

АСЕНОВО

ЛЮЛИН/НЕДЯЛСКО

                        6.40

                        7.40

                      12.30

                      17.45

ТРЪГВА ОТ ЧЕЛНИК-ОТИВА ПРАЗЕН

ЧАРДА

МИЛАДИНОВЦИ

ЧЕЛНИК

                        6.30

                        7.30

                      12.00

                      14.00

                      17.15

ТРЪГВА ОТ ЧАРГАН

РОБОВО

ЗАВОЙ

ЗАВОЙ

БЕЗМЕР-С.

                        6.30

                        7.00

                      12.00

                      14.00

                      17.50

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

ХАНОВО

БЕЗМЕР- С.

БЕЗМЕР-Г.

ЧАРДА

                        6.30

                        8.30

                      11.45

                      14.00

                      17.30

АСЕНОВО

ХАНОВО

ЧЕЛНИК

ЧАРДА

ХАНОВО

                        6.50

                      12.30

                      16.10

ГОЛЯМ МАНАСТИР

ЗЛАТАРИ

ЗЛАТАРИ

                        6.50

                      11.30

                      14.00

                      15.25

                      17.50

БЕЗМЕР-Г.

ХАНОВО

ЧЕЛНИК

ДРАМА/КОНЕВЕЦ

СТАРА РЕКА /КОЗАРЕВО

                        6.35

                      14.05

                      16.00

                      18.00

ДРАМА/ КОНЕВЕЦ

ХАНОВО

РОБОВО

ЗАВОЙ

                        6.40

                         8.30

                       14.10

                       18.05

КАБИЛЕ/ Х.ДИМИТРОВО

КАБИЛЕ/ Х. ДИМИТРОВО

КАБИЛЕ/Х. ДИМИТРОВО

КАБИЛЕ / Х.ДИМИТРОВО

     

ПРАЗНИЧЕН ГРАФИК ЗА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ   ОТ 18.05.2020 г.

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА ЯМБОЛ НАСЕЛЕНО МЯСТО
                          6.35

                        11.30

                        12.50

                        16.00

                        18.00

ДРАМА/КОНЕВЕЦ

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

РОБОВО

ЗАВОЙ

                          7.40

                          9.00

                        14.00

                        17.15

ЧАРДА

ЗАВОЙ

БЕЗМЕР-С.

БЕЗМЕР-Г.

                          6.50

                        11.00

                        16.10

ГОЛЯМ МАНАСТИР

БОЯДЖИК

ЗЛААТАРИ

                          6.20

                          8.30

                        14.00

                        15.25

                        17.50

ВИДИНЦИ/ МИЛАДИНОВЦИ

ХАВОВО

ЗАВОЙ

ДРАМА/ КОНЕВЕЦ

СТАРА РЕКА / КОЗАРЕВО

                          6.40

                          8.30

                        11.50

                        14.05

                        17.30

Х. ДИМИТРОВО

Х. ДИМИТРОВО

Х. ДИМИТРОВО

ХАНОВО

ХАНОВО

                          6.50

                          8.30

                        12.30

                        15.20

                        17.50

ЗЛАТАРИ

ЧЕЛНИК

ЗЛАТАРИ

МИЛАДИНОВЦИ/ ВИДИНЦИ

ЧАРДА

                          7.30

                          8.30

                        16.30

                        18.05

РОБОВО

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

АСЕНОВО

КАБИЛЕ/ Х. ДИМИТРОВО

                          6.30

                          8.15

                        11.05

                        14.00

                        17.45

 

АСЕНОВО

БЕЗМЕР-Г

МОГИЛА/ЧАРГАН

ЧАРДА

ЧЕЛНИК

About the Author :

Leave a reply