Възстановяват пътища, разрушени при изграждането на граничната преграда

IMGP0501На 5 август 2014 година между Христо Христов (кмет на община Болярово) и Свилен Пешев (управител на избраната фирма-изпълнител ,избрана по реда на ЗОП – „Пешев” ЕООД – гр. Пловдив). Фирмата ще извършва упражняване на строителен надзор при изпълнение на ремонти на пътища в с. Крайново и в с. Странджа,община Болярово“, съгласно ПМС №120 от 20.05.2014г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България, съгласно Приложение към чл. 1, ал.1.

Предстои избор на фирма-изпълнител за строително-монтажните работи, където  процедурата е на етап отваряне на ценовите оферти.  След избора  се очаква своевременно започване на работа по ремонта на пътищата, за което Министeрството на отбраната отпусна 150 хиляди лева.

 

About the Author :