Възможности за финансиране през 2018 г. за общини, бизнес, неправителствен сектор, горски и земеделски стопани

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ямбол, 10.11. 2017 г.

При пълни зали и засилен интерес премина и тази година информационната кампания на Областен информационен център – Ямбол, съобщават от там. Целта й бе да предостави информация на голям брой потенциални кандидати за възможностите за финансиране през 2018г. по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. Представените процедури и мерки бяха насочени към общините, бизнеса, неправителствения сектор, горските и земеделски стопани и представителите на различни сектори на социално-икономическия живот.

Поредицата от информационни събития започна на 02.11.2017г. в залата на ОИЦ-Ямбол с представители на община Тунджа и приключи на 10.11.2017г. в град Стралджа.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУправителят на ОИЦ-Ямбол – Деница Цонева разясни условията за кандидатстване, като отбеляза, че те все още са проект и биха могли да претърпят изменения и допълнения до тяхното официално приемане. По време на последвалия дискусионен блок бе отговорено на въпроси, свързани със спецификата на различните програми и процедури, а присъстващите обмениха проектни идеи. И на тези срещи интересът на участниците бе съсредоточен основно към процедурите от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони .

По време на срещите бяха предоставени брошури с информация за очакваните през 2018г. процедури и мерките от ПРСР до края на 2017г.

След всяка среща в непринудена обстановка присъстващите обсъдиха с екипа на ОИЦ-Ямбол детайли и въпроси, свързани с кандидатстването и изпълнението на проекти по представените процедури. Подобни събития на място в петте общини са възможност да се активизира проектната активност освен чрез обща информация, но и чрез изясняване на детайли от допустимостта на проектните идеи на присъстващите.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ямбол 1

About the Author :