Възможности за заетост

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДнес, 27 март, с информационна среща насочена към бенефициенти от община „Тунджа“ Областен информационен център-Ямбол приключи информационните събития в област Ямбол на тема: „Възможности за заетост и активно социално включване 2014-2020 г.”.

Близо 140 представители на местната власт, неправителствени организации и бизнеса взеха участие в информационните събития и се запознаха с актуална информация за оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)  2014-2020 г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСтанислава Иванова, експерт в ОИЦ-Ямбол презентира основните моменти от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и предстоящите операции за кандидатстване, включени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОП РЧР за 2015 г.

Предвидените 2136 млн.лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще финансират операции за заетост, борба с бедността,  насърчаване на социалното включване и бизнес предприемачество. Предвидени са инвестиции за по-високо качество на живот на децата, семействата с деца, възрастните и хората с увреждания. Предвидено е финансиране на интегрирани мерки за уязвими етнически общности като роми, мигранти, лица с произход от други държави. Операция „Нови алтернативи“ с бюджет от 65 млн. лв. цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни хора и хора с увреждания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЧрез операция „Независим живот“, насочена към общините ще се подобри качеството на живот и достъпът до услуги за социално включване за хора с увреждания и хора над 65 г., които не могат да се самообслужват. Бюджетът на операцията е 150 млн. лв. Предстояща операция в сферата на социалното включване и насърчаване на равните възможности и интеграция на пазара на труда на хората с увреждания е „Активно включване“ с бюджет от 15 млн. лв.

За 2015 г. е планирано и фирмите да могат да кандидатстват с проекти за квалификационни услуги и обучения на заети лица и за осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, обясни още експертът от Областен информационен център-Ямбол.

Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и изразиха задоволство от получената навременна информация.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About the Author :