Въвеждат единна регистрационна система в болниците

DSC02500На 1 април 2015 г. изтича гратисният период, през който лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), трябва да се подготвят за приложение на Регистрационната система за хоспитализаци и дехоспитализация на пациенти. Системата е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти, да бъде намалена вероятността от отчитане на неизвършена дейност, надписване на дейности и фиктивни хоспитализации в ЛЗБП.

Как на практика ще работи Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация?
На Регистратурата на лечебното заведение за болнична помощ, в което предстои да постъпи, здравноосигуреното лице представя един от следните машинночитаеми български лични документи (БЛД):
• Лична карта;
• Паспорт;
• Моряшки паспорт;
• Карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
• Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
• Разрешение за (постоянно) пребиваване;
• БЛД от стар тип (зелен паспорт);
• Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта

След като Системата провери дали документът е валиден, ще обработи данните от него и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно изпрати информация за това в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК). Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.

Ако в момента на хоспитализация здравноосигуреното лице няма личен документ, Системата отчита това, а по-късно в заявлението за прием се отбелязва датата, на която документът е бил представен.
Освен информация за валидността на личния документ, Системата подава информация и за това дали в същия момент здравноосигуреният не е хоспитализиран в същото или друго лечебно заведение.

Напомняме, че от 1 април медицинските дейности, отчетени на пациенти, за които няма записи в Регистрационната система няма да бъдат заплащани.

РЗОК –  ЯМБОЛ

 

About the Author :