ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2014 г. е 4, което е с 55.6% по-малко в сравнение със съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 13, като в сравнение със същия период на 2013 г. е регистрирано намаление със 75.5% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

в област Ямбол по тримесечия

1

По показател брой на стаите 38.5% от новопостроените жилища в областта са с три стаи, а толкова е и делът на новопостроените жилища с четири стаи. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. е отчетено намаление в двустайните и тристайните жилища съответно с 95.8 и 80.0%, докато при жилищата с четири стаи се наблюдава увеличение със 150.0%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2014 г. е 1 206 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2013 г. намалява с 64.7%. Жилищната площ също намалява (с 63.7%) и достига 854 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 64.5 кв. м през второто тримесечие на предходната година до 92.8 кв. м през същото тримесечие на 2014 година (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Ямбол по тримесечия

2

About the Author :