Второ проучване за потребностите на работодателите от кадри

Agenciya-po-zaetostta-bgnesОт началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната. При първото проучване в област Ямбол са анкетирани 118 работодатели, специалистите от Бюро по труда се надяват се, че сега ще са повече.

В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели за всяка административна област с различни характеристики по отношение на икономическа дейност, големина и вид на предприятието. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

Изготвят се анализи. Информацията се предоставя на Министерството на образованието по области с цел да има връзка между образователната подготовка и нуждите на бизнеса, поясниха от Бюро по труда-Ямбол.

Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, което ще даде полезна информация на всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.

Анкетният формуляр може да се попълва до 17 септемри 2018 г.

 

About the Author :

Leave a reply