Второ питане за преместваем павилион в центъра на Ямбол

да спасимДо председателя

на Общински съвет Ямбол

Данаил Ибришимов

До Ямболските медии

 

П И Т А Н Е

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно: НЕСПАЗВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Преди доста време отправихме един сигнал до вас за проверка. До момента никаква реакция повече от ДВА МЕСЕЦА?!

            Въпросния обект на улица „Търговска“ в гр.Ямбол срещу сградата на НАП, известен като „Портокала“, ПРОДЪЛЖАВА ДА СИ Е ТАМ НЕПОКЛАТИМ КАТО КИТАЙСКАТА СТЕНА!

            Обект, който е в абсолютно нарушение на НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ и по скоро на чл.12 от нея:

Чл. 12. (доп. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Не се допуска поставяне на преместваеми обекти – павилиони и каравани върху имоти – общинска собственост по следните главни улици и площади на територията на Община Ямбол, както и на 30 метра по протежение на улиците свързани с тях:

1. Площад “Освобождение”;

2. ул.”Г.С.Раковски” – до бул. “Вл.Заимов”

3. ул.”Търговска” – до ул.” Гр.Игнатиев”

4. ул.”Цар Освободител”.

5. ул.”Джон Атанасов”

6. ул.”Хан Тервел”

           Горната забрана не се отнася за павилиони за продажба на вестници и списания, телефонни кабини и кабини за химически тоалетни.

            За горното кмета на общината г-н Славов е сезиран с писмо Вх.№2801-14332/01.09.2017г. ( а самия кмет Славов е и вносител на изменението на въпросната Наредба!!!).           

            ДО МОМЕНТА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА СЛЕД СИГНАЛА НЯМА НИТО ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, НИТО КАКВАТО И ДА Е РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА КМЕТА?!           

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            ТОЗИ ПЪТ ВЪПРОСИТЕ СА САМО КЪМ ВАС, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Ямбол:

  1. 1.      ИМА ЛИ ЗА ВАС ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Ямбол, КАКВИ РЕШЕНИЯ И НАРЕДБИ ПРИЕМАТЕ ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, СЛЕД КАТО НЯМА КОЙ ДА ГИ ИЗПЪЛНЯВА?! ОЩЕ ПОВЕЧЕ – АКО НЯКОЙ ДЕМОНСТРАТИВНО ГИ НАРУШАВА??? (ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА СЛЕД СИГНАЛА НЯМА КАКВАТО И ДА Е РЕАКЦИЯ) Или НЕ ВСЕКИ може да си прави каквото си иска??? Само КОЙТО ТРЯБВА ДА КОНТРОЛИРА И НАКАЗВА – ДА СИ ТРАЕ???
  2. 2.      КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕХТЕ ЛИЧНО ВИЕ СЛЕД АДРЕСИРАНИЯ И ДО ВАС СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА?
  3. 3.      КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕЗИ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?           

            В очакване на отговор на поставените въпроси и реакцията ви относно визирания обект:

              С уважение: Александър Петров …………………………..

                                     Борислав Пехливанов………………………..

                                     Каньо Канев……………………………………….

                                     Иван Кърцъков………………………………….

                                     Красимир Стойчев…………………………….

                                     Рафаел Калдерон……………………………….

About the Author :