Втори общински събор на народното творчество “Воден пее и танцува”

С Т А Т У Т  НА  ВТОРИ  ОБЩИНСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО «ВОДЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА»  – с. ВОДЕН , общ. БОЛЯРОВО, ПОД ПАТРОНАЖА  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА  БОЛЯРОВО г-н ХРИСТО ХРИСТОВ

І.ОРГАНИЗАТОРИ :

1. Община Болярово

1. Кметство – село Воден

2.Читалище “Ана Маймункова -1894 г.”- с. Воден

ІІ. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

05.09.2015 г. – парка на с. Воден, начален час: 10 часа.

Съборът се провежда всяка нечетна година /през година/.

ІІІ. ЦЕЛИ  НА ПРОВЕЖДАНЕ :

– Съхраняване и утвърждаване присъствието на фолклорното танцово,словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот.

– Да се докаже чрез самодейните колективи и индивидуални изпълнители,че и днес фолклорът е съкровищница на морални ценности, съхранени от предците.

ІV.УЧАСТНИЦИ и УСЛОВИЯ  :

– Самодейни колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му разнообразие.

– Участниците да са от над 18 годишна възрастова група.

V. РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ :

-танцови колективи – 2 танца /блок програма/- 15-20 минути;

– групи за изворен фолклор:

а/ певчески – 2 песни  /до 8 минути /;

б/ обичаи – от 1 до 20 минути;

-индивидуални изпълнители /сола и дуети /:

а/ инструменталисти – 2 мелодии – 7 мин.;

б/ певци – 2 песни /бавна и бърза/- 8 мин.;

От  колективи се допускат до двама индивидуални изпълнители.

VІ. ФИНАНСИРАНЕ :

Финансирането на събора се осъществява от читалището и спонсори.

Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.

VІІ. СЦЕНАРИЙ :

– 9.40 – откриване на събора;

– 10.00 – начало на състезателната програма;

– 19.00 – заключителен концерт на наградените и народно веселие.

Организаторите не осигуряват спането и резервацията на хотели.

Желаещите да участват в събора изпращат заявка в срок до 20 август 2015 г.

Сценарият за представяне на участниците се изготвя от организаторите.

Всички групи и индивидуални изпълнители получават грамота за участие.

При пристигането си в деня на събора участниците веднага съобщават за това в щаба на събора, намиращ се на площада пред авансцената за участие.

Съборът има състезателен характер. Жури присъжда  І,ІІ, ІІІ и поощрителна награда във всички категории. Организаторите осигуряват и паричните награди.

Класираните състави и индивидуални изпълнители участват в заключителния концерт.

Съборът завършва с народно веселие. За сметка на участниците ще има осигурени скари за бърза закуска.

Заявките за участие в събора да се изпращат до 20.08.15 г. на адрес:

Елена Анева – кмет ,с.Воден,общ.Болярово,обл.Ямбол,

пощенски код: 8750, или на тел.04748-2235, GSM 0879996023, както и на телефона на читалището 04748-2221, e-mail: [email protected]

                           Кмет: Елена Анева

                           Читалищен секретар: Недялка Калканджиева

About the Author :