Втора мобилност на ПГИ ”Г.С.Раковски” по проект на Програма Еразъм+

108 (1)Преди броени дни приключи втората ученическа среща на партньорите по проект „Работа в Европа-Умения за успех”.

Разработен по дейност КА2 на Програма Еразъм+ , той събра от 28.02. до 5.03.2016г. в град Джаково, Република Хърватска, международна група от над 40 ученици и 12 преподаватели от Германия, Франция, България, Испания, Румъния и страната-домакин.

В партньорството, българското училище е Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” – Ямбол, чиито традиции в подобни участия са дългогодишни и известни.

IMG_2952 (1)Двама десетокласници: Джесика Илиева и Станимир Георгиев, както и „ветераните” от първата среща във Франция, единадесетокласниците: Силвия Иванова, Йорданка Марчева, Димитър Христов и Денислав Славов, представиха достойно името на гимназията.

Разширяването на пазара на труда и повишаващите се изисквания от страна на работодателите, налагат познаване на реалностите в европейската икономика. За тази цел, сравнителният анализ беше един от „инструментите”, с който си служиха учениците, за да определят критериите за успешен бизнес и дадат оценка на посетените предприятия.

IMG_3040 (1)Те бяха пет: за производство и търговия на обзавеждане на бани, почистващи препарати, мебели, предпазни средства и работни дрехи, градинско оборудване. Учениците изслушаха с интерес презентациите на собственици и мениджъри, разгледаха работните цехове и места, разговаряха със служители по вълнуващите ги въпроси.

В следобедните часове, двама млади предприемачи, бивши възпитаници на хърватската гимназия, представиха дългия „път”, който са извървяли от вземането на решение до успешния бизнес, както и как се оцелява в години на криза.

IMG_3121 (1)Задачите, които трябваше да се свършат преди срещата в Хърватска бяха:

– да се изготви презентация на успешно предприятие в регионален план и вниманието бе привлечено от „Химически продукти”-Ямбол, обявено за „Инвеститор на годината”

-изготвяне на флайер на проекта на роден език

-интервюта с хора, работили в различни области и понастоящем пенсионери.

След посещенията в хърватските предприятия, учениците обобщиха чутото и видяното и го сравниха с наученото от интервютата с пенсионираните служители.

През петте работни дни на пребиваването в Джаково, партньорите добиха представа за социалната дейност, извършвана в полза на хора в неравностойно положение.

Вълнуваща беше срещата с успешния кмет на града Зоран Винкович, който поздрави учениците за тяхната амбициозност и грижа за бъдещето, а приемът в архиепископството и дискусията с архиепископ Джуро Хранич, потвърдиха значението на международните проекти за местните общности. Монсеньор Хранич разказа и за изключителния принос на Йосип Щросмайер, виден хърватски общественик, за развитието на българската култура.

Присъствието в учебни часове по английски и хърватски език, икономика, химия, маркетинг, бизнескомуникации даде представа за учебните планове по специалности на Икономическа гимназия „Братя Радич”,Джаково.

Неочаквано различна представа за успешно развиващ се бизнес дадоха посещенията на кравеферма, работеща с европейски средства; винарна, изнасяща продукция извън границите на Хърватска; държавната конюшня „Липицанаца” за отглеждане на чистокръвни коне за нуждите на спорта, икономиката и туризма.

В културната програма на пребиваването, домакините бяха включили разходка до езерото Боровик, националния природен парк „Копачки рит”, градовете Осийек и Нашице, разкриващи също факти от българската история.

Работната седмица приключи с тържествена вечеря, на която бяха връчени Сертификатите за участие в мобилността и изключително важните за бъдещето на учениците EUROPASS документи.

Ползата от проектните мобилности е равна на шансове за успешна реализация на младите хора и редом с това, те създават невероятни приятелства и спомени за цял живот, научават неща, които не могат да се прочетат в Интернет и натрупват комуникативен опит.

С тази мобилност приключи първата година от проекта „Работа в Европа-Умения за успех”.

Предстои среща на учителите-координатори, през юни в Ямбол, на която ще се изготви междинния доклад и ще се обсъдят предстоящите за следващата година дейности.

Мариана Цонкова-координатор на проекта

About the Author :