Втора актуализация на бюджета на „Тунджа”

челенЗа втори път община „Тунджа” актуализира бюджета си, за да може по-ефективно да използва завишения обем от средства, с които разполага тази година, заради най-голямата сделка с продажбата на земята на индустриална зона Кабиле.

С 88 380 лв. са завишени планираните приходи, заради добрите постъпления от собствените приходи. Към края на първото тримесечие приходите са изпълнени 71,5 на сто от плана. С 50 000 лв. ще бъде завишен планът на данъка за недвижими имоти, а с 15 000 лв. – данъка върху превозните средства. С толкова ще бъдат завишени и глобите и санкциите, заради завишение на приходите по това перо от наказателни лихви от данъци. Завишените приходи са отразени и в разходната част по различен начин.

Най-съществените промени има в капиталовата програма на общината. Заради спестени средства от вече проведени обществени поръчки ще се направи преразпределение на парите. Най-важното е свързано с отделените допълнителни 374 000 лв. за ромент и поддържане на уличната мрежа в общината, нещо, от което „Тунджа” винаги се е нуждаела, но досега не са й достигали бюджетните средства да го направи в по-голяма степен. Три нови обекта ще бъдат включени в капиталовата програма – спешен ремонт на ЦДГ в Ботево и на Акбунарската къща в Генерал Инзово. Планирани са и средства за изграждане на тръбен кладенец за спортния комплекс в Кукорево, а ремонтът на кметството в Голям манастир ще се увеличи с 10 000 лв.

С корекциите капиталовите разходи са преразпределени – за основни ремонти – 1 627 944 лв., за придобиване на дълготрайни материални активи – 841 782 лв., за придобиване на недълготрайни материални активи – 51 800 лв. и за придобиване на земя – 20 000 лв.

Актуализацията на бюджета беше приета на последната сесия на Общински съвет „Тунджа”, която се проведе на 29 юли.

Преди това общинските съветници приеха отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие, който след първата актуализация е в размер на 14 904 291 лв., което е увеличение с 1 221 360 лв. спрямо първоначалния план.

About the Author :