Всяко пето дете расте в напрегната и рискова обстановка в дома си

13342068_864138363711679_284690678_nВ рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“, изпълняван от читалище „Умение-2003“– Ямбол, бе проведено социологическо проучване, осъществено от Бюро за инфармация, маркетинг и анализи (БИМА) – Ямбол със съдействието на Сдружение „ЯМИЦ” (Ямболски младежки информационен център). Благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга“ 2015-2017, и финансовата подкрепа на фондация „Велукс“, бяха изследвани състоянието и проблемите в нагласите за образование сред подрастващите и възрастните, което дава информация и за живота на децата в град Ямбол.

Оказва се, че 83% от децата живеят в нормални семейства с двамата си родители и своите братя и сестри.

13318673_864139800378202_1742198670_nНо има други 12,3%  от тях, които се отглеждат в непълни семейства – само с майка или само с баща и братя и сестри. С проект „Дъга за нашите деца“ се  осъщесвява превенция за попадането на тези деца в рискува група.

Прави впечатление, че 4% от децата живеят с баба и дядо, което показва, че родителите на тези деца липсват. Много вероятно е голяма част от липсващите родители да са на работа в друг град или държава, което откроява един нов социален проблем, който подлежи на по- задълбочено изследване.

13318645_864142680377914_728888792_nВажен за правилното развитие на децата е и характера на взаимо -отношенията в семейството и проучването дава отговор на този въпрос. Радващо е, че 82%  от подрастващите живеят  в спокойна атмосфера в семеството и хората там съжителстват в разбирателство и доверие.

За съжаление 13% от учениците констатират неспокойни и на моменти невъздържани, груби взаимоотношения в къщи и  още 5% от  децата растат в крайно обтегнати и с бурни караници семейства.

От цитираните данни може да се заключи, че всяко шесто дете се отглежда в непълно семейство, а всяко пето дете расте в напрегната, нездрава и рискова обстановка в дома си. 

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

About the Author :