Всяка трета декларация в НАП Ямбол подадена онлайн

NAPПовече от 9 000 подоходни декларации очакват в НАП Ямбол до 3 май, когато и завършва кампанията за деклариране на доходите на физическите лица за миналата година и за заплащане на дължимите данъци. От приходното ведомство  апелират да не се чакат последните срокове и активно да се използват алтернативните начини за подаване на формулярите. Всяка трета декларация за облагане на доходите на физическите лица е подадена по електронен път, сочат данните на НАП Ямбол. До 13 април  в Офис Ямбол са приети 4000 формуляра,  2700 декларации са входирани на гише, а 1300 са подадени с персонален идентификационен код или електронен подпис. От началото на годината близо1000 ямболии са получили своя ПИК, а общо в НАП Ямбол са издадени над 6 000 персонални идентификационни кода, чрез които значително се улеснява получаването на различни услуги и данъчно-осигурителна информация от приходното ведомство. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само кода за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

От НАП съобщават още, че на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg е достъпна и декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg  и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Подаването на декларацията с баркод става с изпращане по пощата. От НАП съветват пратката да бъде препоръчана и с обратна разписка. Попълнената данъчна декларация може и директно да се входира на гише в 14 пощенски клона на територията на Ямболска област. В този случай се издава разписка с входящия номер на декларацията, която трябва да се пази като доказателство, че  декларацията е подадена в срок. Годишната данъчна декларация може да се подаде и лично в салона за обслужване на Офис Ямбол на ул. „Кабиле” № 1.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в информационния център на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.

 

About the Author :