Встъпителна конференция – една посока – много възможности

DSC01438Подкрепа за дейността на създадените 3 звена в община Стралджа към ДСП Стралджа, Войника и Каменец  ще осигури  социалния проект „Звена към ДСП в Община Стралджа” по ОП”Развитие на човешките ресурси”, процедура  BG 05M9OP001-2.002-002 „Независим живот”. Проектът, който е на стойност 499 816 лв.,  е по операция „Помощ в дома” и ще даде възможност за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда. На встъпителната презентация в Стралджа, в присъствието на Иван Иванов, зам.кмет,  Койка Тодорова, зам.кмет, д-р Дора Йовчева, общински съветник, председател на ПК по социални дейности, Мима Минкова, представител на Дирекция „СП”, Недялка Димитрова, ръководител на проекта, посочи че основната цел е постигане независимост и социална интеграция на хора  с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и преодоляване на възможности  за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

DSC01436Изпълнението на проекта е в рамките на 25 месеца като само доставката на услугата   е 21 месеца / от 01.03.2016г. до 30.11.2017г./ Броят на доставчиците в общината – безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия, може да  достигне 40. Те ще се грижат почасово за 40 – до 55  потребители като назначенията ще бъдат по трудови договори.

Подаването на документите за предоставяне на услугата е в периода 1-10 февруари, ще последва десетдневка за  оценка на кандидатите за социален асистент и класиране. В периода 21 – 29 февруари  се планира срещата между кандидатите за доставчици и потребители, за да може на 1 март   да стартират услугите по проекта.

DSC01435В интерес на потребители и доставчици ръководният екип по проекта организира встъпителна конференция във Войника и Каменец. Очаквано интересът навсякъде се повтори еднакво висок. Участниците, кметове и км.наместници, социални работници, кандидати за доставчици на услугата, задаваха въпроси от различно естество, приветстваха изпълнението на проекта и неговата продължителност.

DSC01431 DSC01423 DSC01420 DSC01418

About the Author :