Всички училища оцеляха за новата учебна година

DSC00209Всички учебни заведения в Ямболска област оцеляха за новата учебна година, в която реално за първи път вече няма 8 клас в основните училища, защото според новия закон основно образование се завършва в 7 клас. Около 13 000 е броят на учениците в целия регион, колко точно е, ще стане ясно след като училищата попълнят документацията и се отстранят деца, записани на няколко места.

В действителност промените в училищната мрежа се отлагат за следващата учебна година, а сега заради ремонт в Ямбол се разиграва един вид репетиция за бъдещото сливане на две училища.

По европейски проект предстои ремонтът на Средното училище „Св. Климент Охридски” и от общината съобщиха, че, докато тече той в рамките на 200 дни от началото на октомври, възпитаниците му ще учат в ОУ „Христо Смирненски”. Неговите ученици пък ще се преместят да учат в ОУ „Димчо Дебелянов” и двете училища ще водят паралелно учебен процес.  Това е и бъдещата готвена промяна за следващата учебна година. Все още не е взето окончателно решение, но най-вероятно двете основни училища с най-малък брой ученици ще бъдат слети, като едното учебно заведение ще се влее в другото. На този етап не е ясно кое от двете училища ще бъде закрито, най-вероятно по-малкото, но не се знае каква битка за ученици са успели да проведат за тази учебна година директорите на двете училища и формално кое от двете е с повече ученици.

Така или иначе според готвените промени двете училища ще се съберат в ОУ „Христо Смирненски”, в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов” вероятно ще се премести НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, а в неговата сграда – Общинският детски комплекс. Но всичко това са хипотези, докато не се вземат окончателно решенията.

По данни на общината през тази година в общинските училища на Ямбол се обучават 7693 ученици в 2 начални – „Св. Св. Кирил и Методий” и „Проф. Нойков”; 6 основни – „Димчо Дебелянов”, „Христо Смирненски”, „Николай Петрини”, „Любен Каравелов”, ”Петко Р. Славейков” и „Йордан Йовков”; едно обединено – „Д-р Петър Берон”, едно средно – „Св. Климент Охридски” и едно спортно училище, три профилирани  гимназии – Природо-математическа, Езикова и „Васил Левски” и две професионални гимназии – по земеделие и по химически технологии.  Отделно в града има още пет професионални гимназии.

За тази учебна година първокласниците в Ямбол са 769, разпределени в 35 паралелки. Подготовката на 5- и 6-годишните деца за училище ще се осъществява в 16 подготвителни групи с 338 деца. На база подадени молби от родителите в града ще се сформират 66 полуинтернатни групи с 1 695 ученици.

Броят на учителите в общинските училища е 682. В Ямбол са извършени ремонтни дейности по училищната мрежа на обща стойност 212 555 лв.

Анализът на Регионалното управление по образование на учениците през последните 2 учебни години показва трайна тенденция както по отпадане от училище, така и по заминали да учат в чужбина ученици.

През изминалата учебна година в началото е имало 13 150 ученици, в края те са били 12 936. От тях 91 са трайно непосещаващи училище, 146 са заминали в чужбина.

През предходната година тази статистика е била 13 196 ученици в началото на годината – 12 980 в края – 68 трайно непосещаващи училище и 144 заминали в чужбина.

През миналата учебна година броят на педагогическия персонал в региона е бил 1610, 823 е бил непедагогическият персонал или общо 2432 заети в образователната система в региона.

През тази година основен приоритет ще бъде да се премахне непосещаването на училище, но тепърва ще видим какви мерки ще се предприемат.

About the Author :