Всички решения в Административен съд постановени в едномесечния срок

IMG_9465AДоклад за дейността на Административен съд – Ямбол беше представен днес от председателя на съда Диана Петкова. Гости на отчетното събрание бяха заместник председателя на Върховния административен съд Боян Магдалинчев, Ана Караиванова – ръководител на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Панайот Генков – съдия от ВАС, административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, както и председателите на районните съдилища в Елхово и Тополовград.

„Свършената през 2014 год. работа в Административен съд – Ямбол е с положителна оценка, каза председателят на Ямболския административен съд Диана Петкова. За поредна година искам да отбележа професионалното и отговорно отношение на съдиите и служителите към пряката им работа”, каза още тя.  От отчета стана ясно, че за периода 01.01.2014 год. – 31.12.2014 год. в Административен съд – Ямбол са свършени общо 492 дела, от които 243 първоинстанционни административни дела и 249 касационни. Следователно, в края на отчетния период са приключили 87.39% от разглежданите дела. През 2014 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд-Ямбол са постановени на 100 % в законовия месечен срок.

About the Author :