Всички детски градини в „Тунджа“ празнуват 1 юни

Празници по повод 1 юни – Ден на детето в община „Тунджа“

28. 05. 2015 г. (четвъртък )

 

10.00 ч.

с. Кукорево

салона на читалището

Детски празник за малчуганите от ОДЗ „Щурче“
10.30 ч.

с. Ген. Инзово

Празник „Училище, здравей!“ за децата от група – с. Генерал Инзово към ОДЗ „Кольо Тенев“, с. Тенево
14.30 ч.

с. Чарган

Празник „Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!“ за децата от група – с. Чарган към ОДЗ „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново

 

29.05.2015 г. (петък)

 

10.00 ч.

парка на с. Ген. Инзово

Празник „Онче, бонче …“ за децата от ЦДГ „Звездица“, с. Скалица и групите от селата Ботево, Роза и Бояджик
10.00 ч.

с. Веселиново

Празник Пътуване във времето с Тунджа в сърцето“ за децата от ОДЗ „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново
10.00 ч.

с. Крумово

 Празник „Децата са цветята на земята“ за децата от група – с. Крумово към ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево
10.00 ч.

с. Маломир

 Празник „Детски мечти“ за децата от група – с. Маломир към ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево
10.00 ч.

с. Козарево

 Празник „Здравей, лято!“ за децата от група – с. Козарево към ОДЗ „Щурче“, с. Кукорево

 

01.06.2015 г. (понеделник)

 

10.00 ч.

с. Тенево

Празник „Детство мое“ за децата от ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево
10.00 ч.

с. Дражево

пред читалището

Празник „Детска шарения“ за децата от група – с. Дражево към ОДЗ „Изворче“, с. Кабиле
10.00 ч.

с. Х. Димитрово

Празник „Детска шарения“ за децата от група – с. Х. Димитрово към ОДЗ „Изворче“, с. Кабиле
10.00 ч.

с. Безмер

Празник „Детска шарения“ за децата от група – с. Безмер към ОДЗ „Изворче“, с. Кабиле
10.00 ч.

с. Окоп

Празник за децата от група – с. Окоп към ОДЗ „Щурче“, с. Кукорево
12.30 ч.

с. Победа

салона на читалището

Празник „Довиждане, детска градина“ за децата от група – с. Победа към ОДЗ „Щурче“, с. Кукорево
16.30 ч.

с. Кабиле

центъра на селото

Празник „Детска шарения“ за децата от ОДЗ „Изворче“, с. Кабиле
About the Author :