Всеки клиент на EVN България, който актуализира своите клиентски данниq може да спечели награда

EVN_Mesec_na_klientaEVN България стартира кампанията „EVN Месец на клиента“. В рамките на кампанията клиентите на дружеството имат възможност да спечелят награди, ако заявят една от следните безплатни услуги при посещение в който и да е EVN Офис в Югоизточна България:

  • Актуализация на  клиентски данни и/или
  • Известяване чрез SMS/имейл – информация за просрочени задължения и информация за стойността на фактурата.

При заявка на една от посочените безплатни услуги всеки клиент изтегля специална (скреч) карта, при изтриването на която може да спечели една от общо 15 000 награди. Сред тях са фенерчета, ключодържатели, химикали и др. Големите награди са три услуги „Термография на жилище“, чрез които клиентите ще могат да извършат прецизно и цялостно енергийно изследване на своя имот. Услугата се извършва от EVN България чрез специализирана техника – термографска камера. Термографията прави възможно установяването на  местата, където има загуби на топлинна енергия и причините за тях.

С кампанията EVN България цели да стимулира своите клиенти да актуализират своите клиентски данни, което е сред основните предпоставки за коректни отношения, качествено обслужване и сигурност при комуникацията. Много често при смяна на собственост на имот, наследяване или други причини, новите собственици пропускат да известят компанията за необходимостта от смяна на титуляра на партидата. Това създава неудобства и за двете страни, предвид че EVN България може да предоставя информация само на титуляри на партиди.

Както проактивна компания EVN България редовно провежда анкетьорски посещения при своите клиенти за актуализация на техните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Това става след изрично предварително уведомяване за деня и часа на посещенията, вида и легитимацията на анкетьорите. При тези анкети се дискутират единствено и само клиентските данни на клиентите, без това да включва събиране на суми  под каквато и да е форма.

По време на посещенията клиентите имат възможност и да заявят услугата Известяване чрез SMS/имейл. С нея клиентите получават безплатно информация за стойността на своята фактура, както и информация за наличие на просрочени неплатени задължения, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това прекъсване на захранването. Досега над 45 500 клиенти са заявили да получават SMS или имейл известявания.

Кампанията „EVN Месец на клиента“ продължава до изчерпване на количествата награди.

About the Author :