Всеки клиент може лесно да проследи на www.evn.bg своето потребление и фактури в цветни графики за 13 месеца назад

EVN_Online_plus_fakturiВсеки клиент на EVN България може лесно и безплатно да проследи какво е било неговото месечно потребление и размер на фактури за консумирана електроенергия. Безплатната информация е достъпна в системата „EVN Онлайн плюс“:

https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx

Под формата на цветни графики в меню „История на фактури“на клиента се предоставят:

  • информация за количеството потребена електроенергия (в киловатчасa) за 13 месеца назад за съответната ИТН (измервателна точка номер). Графиката дава информация за потреблението за отделните месеци по тарифи – дневна и нощна.
  • информация за стойността на фактурата за консумирана електроенергия (в лева) за 13 месеца назад за съответното ИТН (измервателна точка номер).

EVN_Online_plus_potreblenieЦелта е клиентите да са максимално информирани за интензивността на тяхното потребление за всеки един от последните 13 месеца, което е предпоставка за по-добра информираност и енергийна ефективност.Периодът от 13 месеца е избран, за да включва и зимните месеци, когато потреблението традиционно е най-голямо. За да се възползват от предимствата на “ЕVN Онлайн плюс”, клиентите е необходимо да извършат лесна еднократна регистрация, за която са необходими клиентски номер, номер на фактура (без значение актуална или по-стара) и имейл адрес.

Към края на 2016 г. в „EVN Онлайн плюс“ са регистрирани общо 325000 клиентски номера. В „EVN Онлайн плюс“ всеки регистриран клиент може да види отчетените показания на електромераси по тарифи, консумираните киловатчаса, периодът на отчитане, стойност на фактура, крайна дата на плащане, номер на фактура, номер на електромер и др. Допълнително в меню „История на плащанията“ е налична информация и за плащанията за потребена енергия, извършени през системата.

About the Author :

1 Comment to “Всеки клиент може лесно да проследи на www.evn.bg своето потребление и фактури в цветни графики за 13 месеца назад”
  • КръстинкаДопчева
    June 2, 2021 - Reply

    Колкомиесметката?

Leave a Reply to КръстинкаДопчева Cancel reply