Временно затварят ул. „Стилияна Параскевова“ заради ремонта на главния колектор

01От 4 септември, сряда, временно се затваря за движение улица „Стилияна Параскевова“ в Ямбол. Придвижването на моторни превозни средства се спира в участъка от сградата на електроразпределителното дружество до централния пешеходен мост към парка. Водачите ще могат да ползват обходен маршрут по ул. „Елена Янкова“. Отворено за движение ще бъде кръстовището на улиците „Ал. Стамболийски“ и „Константин Иречек“ до бившата минерална баня.

02Промяната във временната организация на движението е във връзка с изграждането на главен канализационен колектор ІХ и водопровод по трасето му. Колекторът е част от техническата инфраструктура, която ще събира и отвежда отпадъчните води от битовото потребление и промишлената зона към пречиствателната станция. Съоръжението за пречистване на водите се изгражда в южната част на града, като строителството е в напреднала фаза. Довършват се стоманобетонови конструкции на предвидените за изграждане съоръжения. На част от тях вече е доставено и монтирано оборудването.

03Строително-ремонтните дейности по двата обекта се извършват в изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”. Проектът се изпълнява от община Ямбол и е финансиран от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от Държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

04PSOV_1 PSOV_2

 

About the Author :

Leave a reply