Военно окръжие – Ямбол набира кандидати за войници в Сухопътни войски

 

Ямбол, 05.07.2021 г.

Военно окръжие – Ямбол приема документи до 18 август 2021 година, сряда, за обявените сто петдесет и пет вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, от които четиринадесет за гарнизон Ямбол:

– във военно формирование 52590 – Ямбол – пет вакантни длъжности за автоматчик; една вакантна длъжност за младши механик-водач на МТЛБ; една вакантна длъжност за младши шофьор.

– във военно формирование 54100 – Ямбол – две вакантни длъжности за младши механик-водач на самоходна гаубица; една вакантна длъжност за младши шофьор; две вакантни длъжности за подавач в разчет на самоходна гаубица и две вакантни длъжности за пълнач в разчет на самоходна гаубица.

Изисквания към кандидатите:

  • да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;
  • към датата на приемане на военна служба да не са навършили 40 години;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  • лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението и не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.;
  • да са психологично пригодни.

До 18 ноември 2021година допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail.

Конкурсът ще се проведе в дните от 24 ноември 2021 година до 1 декември 2021 година.

За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11, тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.

 

About the Author :

Leave a reply