Военният министър дава 60 дка от Пионерните казарми за Музея на бойната слава

???????????????????????????????Още 60 дка от Пионерните казарми ще получи община Ямбол, за да развие напълно концепцията си за единствения общински музей на бойната слава, съобщиха на прсконференция днес военният министър с ямболски корен Николай Ненчев и кметът на Ямбол Георги Славов. Преговорите и уреждането на документацията са финализирани днес, остава само формално и Министерски съвет да вземе решение. Министър Ненчев обеща това да стане още следващата седмица.

Ако това стане реалност общината ще разполага с целия имот от над 70 дка, на който ще се разположи Музея на бойната слава, защото по времето на министър Аньо Ангелов на общината бяхфа предоставени близо 9 дка, на които сега се помещава музеят.

Министър Ненчев обеща и да осигури поисканите от общината експонати за музея. Двамата с ямболския кмет обсъждали възможността той да проведе заседание с военните аташета, акредитирани в България в Музея на бойната слава, за да се популяризира това място.

В разговора с ямболския кмет военният министър е обсъдил и възможността да се предоставят част от военните имоти в подножието на Боровец. Целият имот е 600 дка, но тепърва ще се обсъжда каква част от него може да получи община Ямбол.

About the Author :