Военен споретн клуб “Тунджа 42” свиква отчетно-изборно събрание

ПОКАНА

ВОЕНЕН СПОРТЕН КЛУБ „ТУНДЖА 42”

свиква отчетно-изборно събрание на 13.03.2023 г., от 13.30 часа,

в залата на военно формирование 52590 – Ямбол,  при следния

Дневен ред:

  1. Отчет за изминалата 2022г.
  2. Избор на нов управителен съвет.
  3. Други.

При липса на кворум, събранието на спортния клуб ще се състои на същото място и дата, от 14.30 часа.

Ямбол, 06.02.2023 г.                                                                                                                    ВСК „ТУНДЖА 42”

About the Author :