Водата в Ямболска област е намалена с 0,32 лв./куб. м от днес

Ямбол, 1.01. 2021 г.

От 1 януари 2021 г. водата в Ямболска област е намалена с 0,32 лв. на кубически метър. Потребителите вече ще плащат по 2,2356 лв. на куб. м, вместо досегашните 2,5512 лв. на куб. м. Намалението е наложено от Комисията за енергийно и водно регулиране на “ВиК” – Ямбол заради неизпълнени инвестиции, заложени в бизнес плана. По план в периода 2017- 2019 г. дружеството е трябвало да направи  2 198 000 лв. инвестиции, а са отчетени само 704 000 лв. инвестиции.

За доставяне вода на потребители е определена цена 1,560 лв. без ДДС, вместо досегашните 1,792 лв. без ДДС., а за отвеждане на отпадъчни води цената е 0,303 лв. без ДДС, вместо 0,334 лв. без ДДС. За пречистване на отпадъчни води има определена цена, но не се начисляват никакви суми, защото все още няма действаща пречиствателна станция.

About the Author :

1 Comment to “Водата в Ямболска област е намалена с 0,32 лв./куб. м от днес”
  • Страхил
    January 4, 2021 - Reply

    “От 1 януари 2021 г. водата в Ямболска област е намалена с 0,32 ст. на кубически метър.”

    0,32 ст. !?

Leave a reply