Внесени проекти за над 36 млн. лв.

Picture 008Област Ямбол кандидатства за финансиране от 36 309 542 лв. по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Такава е стойността на 17-те проекта, подадени от общините в областна администрация. Те вече са внесени за разглеждане в Междуведомствения съвет, където ще бъдат оценени и класирани.
Наред с общинските проекти, областният управител Николай Пенев е предложил да бъде осигурено финансиране по ПИП за два пътни обекта в областта: път III-5305 „Ямбол – Веселиново-Завой-граница с ОПУ Сливен” /от км 0+000 до км 15+100/ и път II-76 „обходен път Елхово-Гранитово-Княжево” /от км 0+000 до км 1+700/. Необходимите средства за ремонта на първия участък са в размер на 4,5 млн. лв., а на втория – половин милион.
Като цяло проектните предложения на общините са за пътна инфраструктура, инвестиции във ВиК сектора и социална политика.
Община Болярово кандидатства с 2 проекта на обща стойност 999 511 лв. – за преасфалтиране на улици в града и преустройство на двуетажна масивна сграда – детска градина, в два центъра за настаняване от семеен тип /за възрастни хора и за възрастни с деменция/.
Община Стралджа също е внесла 2 проекта – за подобряване на уличната мрежа в населени места и общински пазар – гр.Стралджа. Общата им стойност е 944 224 лв.
Община Елхово кандидатства с 6 проекта и финансиране в размер на 12 363 573 лв. Проектите са за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Елхово и селата Маломирово, Раздел и Бояново, прилагане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Св.Паисий Хилендарски” – с.Бояново, както и подобряване на условията в МБАЛ „Св.Иван Рилски”.
Община Ямбол е изготвила 2 проектни предложения – за реконструкция на участъци от улиците „Индже войвода”, „Страхил” и „Панайот Хитов” и основен ремонт на ул.”Сокол”, изграждане на нова спортна зала и реконструкция на съществуващата зала „Диана”. Стойността на дейностите по двата проекта е 17 510 000 лв.
С 5 проекта кандидатства община „Тунджа”, а необходимото финансиране за тях е в размер на 4 492 234 лв. Проектите са за модернизация на 2 детски градини и 1 учебно заведение, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в административната сграда на общината, разширение на Дом стари хора – с.Болярско, основен ремонт на обект път JAM 2089/I-7, Окоп-Елхово /Коневец-Маломир/ JAM 1096, участък от км 2+999.27 до км 7+127.66, както и изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик.
В края на миналата седмица областният управител Николай Пенев лично е внесъл в Междуведомствения съвет апликационните форми с проектните предложения от област Ямбол. Предстои Съвета, ръководен от министъра на финансите, да извърши оценка и подбор, след което на Министерски съвет ще бъде предложен за одобрение списък с проектите и програмите, които да се финансират по Публичната инвестиционна програма.
По Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” са предвидени 500 млн. лв. от държавния бюджет, като 350 млн. лв. са предназначени за общините, а останалите 150 млн. лв. ще бъдат предоставени на централната администрация за проекти, които също имат регионална насоченост.
Общата цел е чрез проектите да се постигне икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишение на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.

Калина Бакалова

About the Author :