„ВиК” – Ямбол готви проект за над 22 милиона

chС проект за 22,2 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването и канализацията в региона е кандидатствало „ВиК” – Ямбол  по ОП „Околна среда”, но ремонтните дейности ще се извършват в Ямбол и Елхово, защото само те отговарят на условието да имат над 10 000 еквивалент жители.

На този етап е подадено само инвестиционното намерение и обхвата, все още не е представен пълният комплект проекти, но крайният срок  е 23 април, съобщи за „Неделник” управителят на „ВиК” – Ямбол инж. Стоян Радев. Очакванията са да бъдат направени още доста корекции и поправки до сключването на договор, уточни той и допълни, че срокът за изпълнение е 50 месеца.

По проекта в Ямбол  е планирано изграждане на нов магистрален водопровод от вододайната зона „Кабиле” до помпена станция „Ормана” с дължина около 6,5 км, прогнозната стойност на който е 5,4 млн. лв. По този начин ще отпадне централна помпена станция „Кабиле” и 9 км външен водопровод от Зайчи връх до напорен водоем Кайнашки баир, който непрекъснато създава проблеми на ВиК-дружеството.  Миналата година по него е работено по над 100 аварии и ежедневно се губят по 800 – 1000 куб. м вода. “Освен това водата в Ормана е по-малко и ние разчитаме повече на вододайната зона в Кабиле и с този водопровод ще можем да използваме напълно ресурса на вододайна зона Кабиле”, каза още инж. Радев.

За близо 10 млн. лв. се предвижда и изграждане и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с дължина около 13 км, предимно в Индустриалната зона, като един от по-дългите участъци е в кв. „Д-р Дончев”; изграждане на канализационна мрежа с дължина 4 км и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа по улиците „Руен” и „Галац” и „Сокол” и изграждане на нова канализация в квартал „Кючук махала”. Предвижда се и реконструкция на каналната помпена станция и  напорния водопровод към нея. С тази реконструкция се очаква да спрат многобройните аварии, които се извършват по ул. „Крали Марко”, защото общината има намерение да ремонтира улицата.

С този проект и с направеното от Вик – дружеството досега водопроводната мрежа в Индустриалната зона ще бъде почти на 100 % подменена и загубите ще намалеят значително, уточни управителят на “ВиК”.

В Елхово ще се изгражда част от външния водопровод от Воден към Елхово с дължина  11 км за близо 4 млн. лв. и ще се извърши реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа около 3 км и изграждане на нова канализационна мрежа на стойност 3,2 млн. лв.

В Елхово водопроводът от Златиница до Елхово е стоманен    , много често има аварии, а много трудно подлежи на ремонт, подмяната му ще доведе до намаляване на авариите и на загубите, обясни инж. Радев.

По оперативната програма се изисква и съфинансиране от ВиК – дружествата в размер на 16,7 %, което за ямболския проект се равнява на 4 млн. лв. Ямболското „ВиК” ще търси заем за съфинансирането, като вече са подадени документи до Европейската банка за възстановяване и развитие и във Фонд „ФЛАГ”.

Проектът ще подобри състоянието на водопроводната мрежа, но няма да реши сериозните й проблеми, защото е малка част от цялото.

Цялата водопроводна мрежа, върху която  оперира „ВиК” – Ямбол, е с дължина 2200 км –  1500 км е разпределителната мрежа, 200 – 300 км външни водопроводи, 200-300 км сградни отклонения. Затова една реконструкция на 30-50 км не може да подобри значително загубите.За 2018 г. за цялото дружество загубите са 74 %, а в някои от селата стигат и до 90 %.

В проекта е заложено след извършване на ремонтите и новото строителство за Ямбол и Елхово загубите да бъдат намалени с около 11 %.

Диана Иванова

About the Author :