Вземат проби от база „Стралджа мараш”

DSC07553aПо инициатива на кмета на общината Митко Андонов и председателя на ОбС Атанаска Кабакова,  след проведена среща с инвеститора „Ривърс Инвест” ЕООД с представител инж. Иван Табов, на 11 февруари екип с ръководител доц. д-р Л.Малинова от Лесотехнически университет, катедра „Почвознание”,   в присъствието на комисия в състав: Анна Грозева, еколог от община Стралджа, Илия Илиев, ст.специалист ГЗ и ОМП, Петранка Добрева, кмет на Лозенец както и  двама представители на Инициативния комитет/ИК/ от селото- Иван Митев и Христо Стойнов, взе 6 бр. почвени проби от  три пункта – в района на база „Стралджа – Мараш”, в района на помпена станция Стралджа и в землището на с.Лозенец. Това са същите места от които са взети проби  само ден след взрива в базата през юни 2012г. Изследването е като последица от писмо на МОСВ до общината и ИК за осъществяване на замервания, които да докажат чистотата на околната среда. В хода на предварителния разговор стана ясно, че инвеститора поема финансовите разходи по анализите на почвата. Изборът на лабораторията, която ще осъществи измерванията  е на  „Ривърс Инвест” ЕООД. Предпочитанията са за лабораторията на РИОСВ Ст.Загора, Изпълнителна агенция по околната среда,  тъй като там  са правени и предишните проби, поясни  инж.Табов, който преди замерванията изрази готовност, че фирмата ще поеме разходите по паралелни изследвания на почвата в избрана от ИК лаборатория с единствената молба тя да бъде акредитирана. Пробовземането стана по задължителната Методика за изготвяне на ОВОС  в присъствието на цялата комисия. От всяка точка бяха взети по две проби с уговорката на следващия ден те да потеглят  до определената лаборатория. Още тогава , обаче, представителите на ИК изразиха видимо съмнение за коректността на изследването. Заявена беше готовността да се направят паралелни проби от места, които се посочат от самите тях.  На следващия ден , след направени консултации, позовавайки се на изискванията на международно признатата организация в областта на оценяване на съответствията със статут от Европейската комисия „Булгарконтрола”, представителите на ИК заявиха категорично:„Нашето желание е вземането на пробите да стане според изискванията   – от всеки пункт по три проби – за анализ, за контролен анализ и за арбитраж, а не както са тук само по две.За да имаме спокойствието, че  всичко е наред, нека ние посочим  втора лаборатория, която да направи независимото изследване.”  Междувременно обаче, въпреки настойчивостта на инж.Табов,  ИК не посочи избрана лаборатория с обяснението, че това ще направи „Булгарконтрола, която работи с международно признати лаборатории. Пробите , взети на 11 февруари, след пренощуване в кабинета на кмета на Лозенец Петранка Добрева , опаковани надлежно,  потеглиха с експедиторска фирма до лабораторията.  Нежеланието на „Ривърс инвест” да поеме разходите по допълнително  пробовземане  и изследване в друга лаборатория   предизвика  съмненията на ИК, че изследването е „подредено” и подчинено на желанието за възстановяване на базата с опасно предназначение срещу което селото активно се бори. „Ние няма да се откажем от борбата за запазване чистотата на околната среда и спокойствието на хората. Нямаме нищо против собствеността на базата да остане в района, но да се смени предназначението. Не  искаме никакви боеприпаси тук!”, категорични са лозенци, които в следващите дни планират среща  по темата с кмета на общината Митко Андонов.

About the Author :