Весел празник

Botevo (4)По повод  Международния ден на възрастните хора в село Ботево, община „Тунджа“, бяха организирани чествания. Пенсионерите от клуб на пенсионера „Златна Есен” празнуваха в ресторант „Ален Мак”. Събитието откри Русинка Гичева – председател на клуба в село Ботево, която поздрави присъстващите с празника.  Гости на тържеството бяха кметът на село Ботево – Георги Танев, секретарят на  НЧ „Хр. Ботев-1928г.” Мима Контаки. Те поздравиха всички възрастни хора и им поднесоха поздравителен адрес. Празникът продължи с музикално-театрален поздрав по българската народна приказка „Най-хубавото” от учениците на  ОУ „Христо Ботев”, участващи в проект БГ051ПО001-3.1.06 „Подобряване качеството на образуванието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация в учебния процес”. Тържеството продължи с много хора , ръченици и песни.

Мима Контаки

Секретар на  НЧ „Хр.Ботев-1928г.”

About the Author :