Великденска кампания на БЧК

2Български червен кръст  и търговска верига „Кауфланд” организират Национална благотворителна великденска кампания „Всяко дете в училище заслужава Топъл обяд”. Средствата ще се набират чрез поставянето на благотворителни касички на БЧК в магазините на „Кауфланд” от 7 април до 7 май 2014 г. Касичките са обозначени с червен кръст – отличителния знак на БЧК. Средствата са предназначени отново за финансиране на програмата „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Основна цел на Програмата „Топъл обяд” е повишаване здравния статус и качеството на живот на деца в неравностойно социално положение чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария , в която да се предлага топъл обяд за  деца от социално слаби семейства, деца в риск, сираци и полусираци. Много често топлият обяд е единственият повод тези деца да посещават учебните занятия. Програмата „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК се реализира в област Ямбол от няколко години чрез съфинансиране и партньорство на община Ямбол и община “Тунджа”, по нея в момента топъл обяд получават 177 деца. Всеки гражданин, който има желание може да се включи в Националната благотворителна кампания на БЧК и “Кауфланд”, като направи дарение в касичките на БЧК, разположени в търговската верига. Касичката на БЧК – Ямбол е разположена на сектор Информация на входа на магазина. Доброволци на БМЧК – Ямбол разпространяват рекламни материали на входа на магазина по предварително изготвен график. В навечерието на Възкресение Христово Ви молим да дарите за децата в неравностойно социално положение – сираци, деца на самотни майки и безработни родители.

Разчитаме на подкрепата и съпричастността на гражданите за успешното реализиране на нашата хуманна инициатива.

 

Гергана Георгиева

About the Author :