ВАС се произнесе в полза на ИК за местен референдум, топката е пак в полето на ямболските магистрати

Ямбол (1)Върховният административен съд /ВАС/ отмени определението на Административен съд-Ямбол, с което той остави без разглеждане жалбата на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум срещу отказа на ямболския Общински съвет да се проведе допитване дали да се допуснат бежанци и мигранти на местна територия. ВАС връща делото на Административен съд-Ямбол за продължаване на съдопроизводството по разглеждане на жалбата. Определението не подлежи на обжалване.

От мотивите на върховните магистрати става ясно, че те приемат напълно доводите на жалбоподателя – Инициативния комитет, представляван от Цветан Ревански. Ямболските административни съдии бяха оставили жалбата без разглеждане, заради постоянния адрес на членове от Инициативния комитет. С постоянен адрес на територията на община Ямбол са само председателят и един от членовете на Инициативния комитет, затова той не е легитимно учреден и няма право да подава жалбата, постановиха ямболските магистрати. ВАС обаче се е аргументирал, че ямболските съдии неправилно са се позовали на параграф в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, според който неуредените в този закон въпроси се препращат към Избирателния кодекс, където има такова изискване за постоянен адрес. В случая обаче въпросът изрично е уреден в конкретния закон за референдумите /ЗПУГДВМС/ и там недвусмислено пише, че хората в Инициативния комитет единствено трябва да са граждани с избирателни права и нищо повече. Т.е. нормата на Избирателния кодекс няма нищо общо с този казус. И още – ямболските съдии сочат в мотивите си практика на ВАС, която според колегите им от Върховния административен съде постановена по различни казуси, при други факти и предмет на спора“, т.е. позоваването е неуместно.

И още една подробност не е убягнала от погледа на върховните магистрати – че когато Общинският съвет в Ямбол отказва да бъде проведен местен референдум, то мотивите му касаят естеството на поставените въпроси, и дума не става за постоянния адрес на членовете на Инициативния комитет. Тогава този проблем не съществува, не са давани и указани до Инициативния комитет на основание чл.29, ал.3 ЗПУГДВМС. После, по разпореждане на съдебния състав, служебно са изготвени справки за настоящия и постоянен адрес на членовете на Инициативния комитет и неговия председател и адресната регистрация става мотив за отказа.

Припомняме, че Ямболски административен съд прекрати и двете дела за обжалване на решенията на общинските съвети на Ямбол и Елхово, които отхвърлиха искането за провеждане на референдум по 4 въпроса с този мотив –  инициативният комитет няма право да обжалва тези решения, защото поне трима души от членовете му нямат регистриран постоянен адрес в съответните общини. Сега, след решението на ВАС, ямболските съдии щат – не щат, ще трябва да се произнесат по същество.

About the Author :