Валят жалби срещу изборите

Ad. sadВ Административен съд – Ямбол валят жалби срещу изборите. Броят им вече стигна 7.

От съда съобщиха, че е постъпила жалба от представляващия коалиция „Народен съюз”, в която се оспорва  решение №211 МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Ямбол, касаещо резултатите от проведените избори за общински съветници в община Ямбол на 25.10.2015 г. В жалбата се иска отмяна на това решение като незаконосъобразно и прието в нарушение на Изборния кодекс.  В жалбата се твърди, че протоколите на секционните избирателни комисии са съставени „след допускане на редица нарушения на изборния процес и на материалния закон”. Сред посочените нарушения са, че някои секционни комисии са отказали да предоставят на застъпниците подписани и подпечатани от тях извлечения от протоколите в изборния ден, че не са отчетени преференции и други. Поради тези причини, жалбоподателят иска „съдът да назначи съдебна експертиза, която да преброи всички бюлетини от избирателните секции”.

Състав на Административен съд – Ямбол остави без движение жалбата на представляващия КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ” против Решение №211-МИ Ямбол от 26.10.2015г. на Общинската избирателна комисия-Ямбол за определяне на резултатите от проведени избори за общински съветници в Община Ямбол. Тъй Като жалбата беше подадена без подпис, съдът разпореди на жалбоподателя, че в 3-дневен срок от получаването на съобщението, следва да представи по делото подписана жалба, съдържаща пълен адрес, както и номер на телефон, факс или електронен адрес. При неизпълнение в посочения срок на дадените указания жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено. Разпореждането не подлежи на обжалване.

Срещу същото Решение №211 МИ на Общинска избирателна комисия Ямбол е внесена е жалба и от Председателя на ПП „АБВ”, заради „установени нарушения при преброяване на бюлетини от СИК на наблюдатели и застъпници от ПП „АБВ”. Като пример са посочени секционни комисии, които при определяне на изборния резултат не са отразили действителния вот на техни избиратели. В жалбата се твърди, че в протоколи на СИК са налице несъответствия, липсват имена на застъпници и наблюдатели, има нарушения в отчитането на преференциите. Заради посочените нарушения, жалбоподателят иска Административният съд да открие производство по оспорване истинността на протокола на Общинската избирателна комисия. Отправена е молба да се допусне и ръчно преброяване на бюлетините и искане за спиране на обжалваното решение. На насрочено веднага след постъпване на жалбата съдебно заседание, състав на Административен съд – Ямбол разпореди, да се уведоми жалбоподателя, че днес следва да представи доказателства за настъпването на значителни или трудно поправими вреди от предварителното изпълнение на обжалваното решение на ОИК – Ямбол, както и да изложи мотиви във връзка с искането за спиране на обжалваното решение.

В Административен съд – Ямбол постъпи жалба от кандидат за кмет на община Елхово от името на местна коалиция „БСП и левицата”, в която се оспорва решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово. В жалбата се иска отмяна на това решение като незаконосъобразно и прието в нарушение на Изборния кодекс.  В жалбата са изброени нарушения, които касаят отчитането на действителни и недействителни гласове, което, според жалбоподателя, води до различен изборен резултат. Сред посочените нарушения са несъответствия между копия на протоколите, предадени от СИК на застъпниците и тези, предадени на Общинската избирателна комисия, както и конкретни избирателни секции, в които недействителни гласове са отчитани като действителни.  Поради тези причини, жалбоподателят счита, че изборите за кмет на община Елхово са проведени при съществени нарушения на изборния кодекс. Искането е съдът да отмени Решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово, а резултатите от избора за кмет на община Елхово да бъдат обявени за недействителни.

Веднага след постъпването на жалбата, на закрито заседание днес, съдът разпореди на Председателя на ОИК Елхово в 3-дневен срок от получаването на съобщението, но не по късно от 12,00 часа на 09.11.2015 г.
да представи по делото заверено копие от цялата преписка по издаването на Решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г., включително и протоколите от всички СИК. Разпореждането не подлежи на обжалване.

Насрочени са и първите заседания.  За 10.11.2015 г. в 10,30 ч. е насрочено заседание на делото /№189/, образувано по жалба на кандидата на ПП „ГЕРБ” за кмет на с. Веселиново. Припомням, че той оспорва истинността на протокола на секционната избирателна комисия, относно броя на действителните и недействителните бюлетини. В жалбата се иска отмяна на Решение №369 МИ от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Тунджа,  съответно и  обявяване на недействителен избора на кмет. Жалбоподателят поиска и ръчно преброяване на изборните бюлетини. Съдебният състав отхвърли  особеното искане за спиране изпълнението на това Решение на ОИК.

About the Author :