Кметът на Ямбол Валентин Ревански отговаря на обвиненията на Иван Кърцъков
“Делник” публикува отговора на кмета на Ямбол Валентин Ревански на възражението на Иван Кърцъков срещу увеличението на данъка за придобиване на имущество, в което той иска и оставката на кмета (б. р. възражението може да бъде намерено на този линк).
Текстът е взет е от фейсбук страницата на Валентин Ревански.
“Уважаеми господин Кърцъков,
отговарям на публичните обвинения, които отправяте както към мен, така и към екипа, с който работя.
Правя това с огромно нежелание, защото не искам да се принизявам до Вашето ниво и поведение, продиктувано както от Вашите незадоволени амбиции за власт, така и от амбициите на Вашите консултанти. Може би те са част от общинските съветници на една определена политическа група?
Не съм сигурен дали това, което правите, ще Ви помогне за да постигнете своята цел, като разпространяване на неверни сведения, както и представяте факти в изопачен вид.
1. Във връзка с направеното предложение за промяна на данъка за възмездно придобиване на имущество: важно е да се уточни, че този данък не е годишен, а еднократен и се заплаща единствено при покупка на имущество. Написаното от Вас твърдение е подвеждащо, затова трябва да бъде ясно, че той не се отнася до всички граждани на Ямбол, а само за тези, които са решили да придобият имот или превозно средство. Въпросният данък не е измислен от мен, а при предложението за неговото повишаване с половин процент (0.5%) е след направен анализ на неговия размер в съседните и други общини, където отдавна е в размер на 3%.
Може би сте запознат, че голяма част от сделките се сключват на данъчна оценка.
НО по-важният въпрос е за какво ще бъдат използвани допълнителните постъпления от него, господин Кърцъков.
Мисля, че сте добре запознат с това, че таксите на детските ясли в Ямбол бяха намалени на 50%, а допълнителните средства в подкрепа на родителите, които доплаща община Ямбол, са близо 100 000 лева. Този факт ще даде и категоричен отговор на въпроса Ви дали сме имали намерение да увеличаваме таксите на детските градини и ясли. Отговорът е НЕ. А вашето твърдение е ЛЪЖА.
Вярвам, че сте запознат и с факта, че този месец предстои да бъде гласувано предложение към Общински съвет по отношение на нова социална програма „Децата на Ямбол“, за която Община Ямбол ще отдели от собствения си бюджет средства в размер на още 200 000 лева.
Нашият град трябва да бъде благоустроен, а това може да се случи само ако има достатъчно средства.
2.По отношение на намаляване размера на такса смет. Добре е, преди да задавате този въпрос, предварително да се информирате как тази такса се е променила в останалите общини на България. Разумни и постижими предложения никога не съм пренебрегвал.
3.Изкърпване на дупки по уличната мрежа няма как да бъде осъществено, ако няма избран изпълнител. Това в Община Ямбол беше направено на 29 юни 2020 г., близо година след като предишното ръководство беше обявило тази обществена поръчка.
4. Обвинявате ме и за констативен нотариален акт за имот в Лесопарк „Боровец“. Знаете много добре, че няма как такъв документ да бъде издаден в рамките на един месец. Наясно сте, че този документ не се издава от Община Ямбол. Процедурата, за която говорите, е започнала още през 2017 година. След много съдебни дела, заведени срещу бившия кмет на Ямбол, които бяха спечелени от нас, такъв документ бе издаден. Обърнете внимание, че става въпрос САМО за сградите в комплекс „Боровец“, а не за прилежаща площ.
Може би си спомняте, че въобще нямаше да се стигне да съд и излишни емоции за нас, ако през 2016 година не бях се отказал от личния си интерес, за да мога да защитавам обществения такъв. И сигурно помните какви бяха последствията за дейностите, които тогава развивахме.
5. Относно наема на ведомствено жилище от служител на Община Ямбол.
Господин Кърцъков, въпросното жилище е предоставено по време, в което Вие сте били заместник-кмет, с Ваше съгласие. Към момента служителят, майка с деца, няма никакви задължения към Община Ямбол.
6. За личния ми автомобил, както и за тези на екипа ми. Може би не сте обърнали внимание, че за служебна работа използваме основно личните си автомобили. Информирайте се и за броя на шофьорите. Техният брой е по-малък, отколкото по времето, когато Вие бяхте на власт. Попитайте и тези, които Ви информират, също да Ви кажат дали заместник-кметовете и имат един ден ползван отпуск от началото на мандата.
7. За почистването на небетонираното корито на река Тунджа и Вашите претенции, че не е трябвало да правим това. Мисля, че прекалявате с това Ваше твърдение, което поставя под съмнение професионалната Ви компетентност.
8. Относно Вашето твърдение, че сме „опропастили“ проект за „КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯТА В ОБЩИНА ЯМБОЛ“, който е бил изпълнен през 2013 година, чийто срок за устойчивост е бил пет години и е изтекъл отдавна. Обърнете внимание какво пише в този проект за едни от очакваните резултати от него: „В резултат от изпълнението на проекта е подобрена комуналната инфраструктура на гр. Ямбол. Осигурено е високо екологично и естетическо качество на градската среда посредством укрепването на дигите и бермите на коритото на р. Тунджа и повишаването на безопасността и сигурността на хидро-техническите съоръжения по течението на реката“.
Къде се виждат резултатите от този проект? Къде е „високо екологичното и естетическо качество на градската среда“ в този участък на реката, за който по Ваше време се изхарчени над 730 000 лева на европейските и 36 000 лева на ямболските данъкоплатци? Или просто проектът е бил изпълнен, за да се усвоят едни средства? Вие знаете как, защото лично сте участвали в този проект.
А сега намерете разликите в почистването и поддръжката на коритото на река Тунджа в района на града и по-точно в участъка, почистен от растителността, намаляваща проводимостта на това корито. Ако не беше премахната, съществуваше опасност от наводнения в границите на урбанизираната територия на гр. Ямбол. Обърнете внимание, че не сме похарчили нито един лев на ямболските данъкоплатци, а всичко беше направено на доброволни начала. Много добре сте запознат как се случи всичко това и чия беше инициативата.
Относно засадените дръвчета в другото корито на реката, в която през 2013 година Вие и тогавашното ръководство сте изпълнили този „грандиозен“ проект за 770 000 лева, ще направим необходимото, за да Ви удовлетворим: дръвчетата, които са в корито на реката, ще бъдат преместени.
9. Кръговото кръстовище на улица „Милин камък“ и улица „Търговска“ ще бъде изградено. Ще продължава да се работи по благоустрояването на Ямбол. Ако може да ми припомните, каква работа беше свършена през първата година на 12-годишния мандат на предния кмет. Мисля, че беше изграден един водопровод за над 2 000 000 лева?
10. Господин Кърцъков, относно твърденията Ви, че липсват директори на дирекции, разбирам амбициите Ви за директорски пост или за такъв на заместник-кмет. Директорски постове се раздаваха по друго време и при друго управление. Най-важното е работата да бъде свършена. И да бъде свършена добре. На въпросните постове, които цитирате, има служители, които изпълняват своите задължения, без да бъдат „директори“. И те носят отговорност за извършената работа.
11. За градския транспорт и временно намалените курсове, подробно и публично обяснихме, каква точно е причината за това. Господин Кърцъков, когато Вие бяхте на власт какво точно направихте за градския транспорт? Както знаете, проблемите там са не от една, а от много години. В разговори, които проведохме с други превозвачи, стана ясно, че никой от тях не е бил заинтересован да извършва тази услуга в Ямбол. Договорът на този превозвач изтича съвсем скоро, надяваме се, че при новата процедура ще се явят и нови кандидати.
12. Във връзка със закупените шест метачни машини и друга техника, които са заплатени с лични средства и дарени на Община Ямбол, съвсем скоро ще обявя какво точно съм дарил. Ако имате желание, може да направите същото и да подкрепите финансово дадена кауза.
Никога не съм казвал, че сме безгрешни. Всеки допуска грешки, но винаги сме се старали да си вършим работата и мисля, че има резултати, които се виждат от всички.
За останалите въпроси, които задавате, има достатъчно информация и може сам да намерите отговорите, които търсите. Публикувани са на официалния сайт на Община Ямбол.
Относно желанието Ви за моята оставка, искам да Ви отговоря, че съм подкрепен от гражданите на Ямбол и ако трябва, в един момент ще се допитам до тях по този въпрос.
Но за разлика от Вас, господин Кърцъков, този пост и властта не ме блазнят. НИКОГА не съм се самозабравял и вземал много насериозно и знаете ли, господин Кърцъков, когато един човек започне да се възприема по този начин и бързо забрави откъде идва, накъде отива и каква работа трябва да свърши, той в този миг загубва реална представа за действителността около него и става вреден за обществото. Повечето хора, които се вземат насериозно, са егоисти и се ръководят от мисълта за собствената полза и защита на личните интереси за сметка на общото благо.
Хората трябва да се съдят по делата, а не по говоренето.
Затова нека всеки си отговори на въпроса: къде Ви е силата, господин Кърцъков?
Животът става по-красив с делата, а не само с думи.
С уважение: Валентин Ревански
About the Author :

3 Comments to “Кметът на Ямбол Валентин Ревански отговаря на обвиненията на Иван Кърцъков”
 • TOTO
  November 13, 2020 - Reply

  Браво кмете!!! Кърцъков не става.

 • мумията
  November 13, 2020 - Reply

  Кърцъков , вие сте едно мекотело ! Ревански е добър кмет дано оцелее 4 години и хората около него се окажат качествени , иначе желанието да се бърка в качето с мед е голямо Кърцъков знае … Славов също !

 • TOTO
  November 14, 2020 - Reply

  Кърцъков,нали писахте,че и за кръговото до ,,Търговска,, ,при пресичане с ,,Милин камък,, нищо няма,то днес (14 ноември) вече се работи и до края на декември ще е готово. Но вие обичате само да обиждате неоснователно работещите хора.

Leave a reply