Важни срокове за предстоящите избори на 6 ноември

banner_31_bgНа 22 октомври 2016 г. изтича крайният срока за подаване на Заявление  за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по образец. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да пожелае да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, като отправи писмено искане до кмета на общината в която е регистриран настоящия адрес.

За гласуване в Ямбол гражданите могат да подават заявления в  сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски“ №7, етаж 2, стая 214, в Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“. В последния възможен ден – 22 октомври, това може най-късно до 16.00 часа. Заявление може да бъде подадено и чрез електронната поща на общината: [email protected], но следва да е подписано с електронен подпис.

  До 22 октомври е крайният срок и за подаване на Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – за граждани с трайни увреждания. Това заявление също се попълва по образец и към него трябва да се копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението може да се подаде по пощата на адрес: Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7, 8600 гр. Ямбол, по факс –  046662247, чрез електронна поща на адрес: [email protected]  или директно в  Община Ямбол – стая 214,  в Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“. За да се назначи подвижна секционна избирателна комисия, е необходимо да има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания.

На 22 октомври 2016 г. изтича крайният срока и за подаване на Заявление- декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Такова се издава на членовете на Районната избирателна комисия и на наблюдателите. Подаването на тези заявления е отново в стая 214 в сградата на Община Ямбол.

Подробна информация за сроковете и образци на заявленията могат да се намерят на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg, в специалния банер за предстоящите избори.

 

 

About the Author :