Бяла зима в Скалица

Не беше необходимо да се подканят учениците в часовете по организиран отдих и спорт  да участват в празника „Бяла зимо, добре си дошла”, организиран в ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Скалица. След като правихме апликации на снежни човечета и изработвахме чрез шиене, дойде ред да направим истински снежен човек с очи от черни ръкавици. Най-усърдни в тази игра бяха четвъртокласниците. Видяхме колко много ледени висулки има по оградата, затова ги събрахме и въпреки, че бяха доста хлъзгави и студени, направихме леден дворец. Той се стопи още на другия ден, но всички бяха много доволни от високите му прозрачни и приказни кули. Леденото сърце, което измайстори Зорница, бе признато за най-доброто постижение. Второкласниците се плъзгаха по наклонена плоскост и огласяха с радостни викове целия район. Пълненето на кофа с топки сняг не бе трудно, стига само да се прицелиш добре. После изсипахме формата твърд сняг и над нея започнахме да правим високия Снежко Белодрешко.
Чрез целодневното обучение в училище има време за много спортни забави, защото участваме в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Благодарение на него поне два часа спортуваме преди да започнем да се подготвяме за следващия учебен ден.
С нетърпение очакваме пролетния турнир. Тогава състезанието ще бъде между всички пет групи в училището.

Атанаска Михова

About the Author :