Бюджетът на Ямбол за 2016 г. надхвърля 41 милиона

yamПроектната рамка на бюджет 2016 г. на община Ямбол е 41,8 милиона лева, стана ясно на проведеното обществено обсъждане.

Държавните субсидии, които ще получи община Ямбол са в размер на 26 683 200 лв. От тях за държавни дейности са предвидени 23 202 700 лв., за местни дейности – 3 085 100 лв., за зимно поддържане и снегопочистване 20 600 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 374 800 лв.

Планираните собствени приходи са в размер на близо 17,5 млн. лева, от които данъчни приходи – 5,9 млн. лв. и неданъчни приходи – 11, 6 млн. лв.

Разходите за местни дейности надхвърлят 18 млн. лева, от които капиталови разходи – 2 333 000 лв.

Най-големият разход в бюджета е за образование – 19 117 863 лв., от които 16 956 100 лв. се осигуряват от държавния бюджет, а общинското дофинансиране е за 2 161 763 лв.

За функция „Здравеопазване” са предвидени 1 718 760 лв., от които 1 314 800 лв. са държавна субсидия, а общината финансира 403 960 лв. За социални дейности ще бъдат дадени 2 804 500 лв.

Функция „Икономически дейности” ще бъде финансирана с 1 426 030 лв. предимно от общински приходи. В нея влизат и разходите за общински пазари и платени зони за паркиране.

Над 8 млн. лева са предвидените разходи във Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Те се финансират изцяло от общински приходи за дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда, сред които основно за осветление на улици и площади, водоснабдяване и канализация, зимно поддържане и пътна сигнализация, ремонт и поддържане на уличната мрежа; за текущи ремонти и поддръжка на общинска собственост; поддържане чистотата в града, на зелените площи, резитба на дървета и др.

About the Author :