Бюджетът на община Ямбол за 2017 г. е малко над 47 млн. лв.

DSC06717Бюджетът на община Ямбол за 2017 г. е 47 171 052 лв., което е с 6 662 206 лв. по-малко от плана, достигнал с актуализациите през годината до 53 833 258 лв. Това стана ясно на общественото обсъждане на бюджета, което е задължително по закон и се проведе на 27 септември в община Ямбол.

Числата от бюджета бяха представени от зам.-кметът на община Ямбол Илияна Бицова, а своеобразен домакин на публичното обсъждане беше председателят на Общински съвет – Ямбол Данаил Ибришимов. Реално с изключение на няколко граждани, на обсъждането присъстваха само общински съветници.

DSC06712От общинска администрация така и не благоволиха да отворят и дума защо кметът не присъства на общественото обсъждане, само в края, когато се отвори дума за болницата председателят на Общинския съвет заяви, че кметът го няма, защото бил на среща в здравното министерство.

Разликата в изпълнението на плана и на отчета от една страна идва от неизпълнените приходи. При план от 7 405 000 лв. данъчни приходи през годината са реализирани 6 802 935 лв. (93 % изпълнение) или с 602 065 лв. по-малко. Още по-голямо е неизпълнението при неданъчните приходи –  близо 2 млн. лв. Те са планирани в размер на 11 574 307 лв., а са реализирани само 9 608 881 лв. – 83 % изпълнение.

Зам.-кметът Илияна Бицова обясни, че общината стои много добре като събираемост на фона на средната за страната – данък недвижими имоти за страната е със 72 % събираемост, а на община Ямбол тя е 76,8 %. При данък върху превозните средства средната е 69 %, а на община Ямбол е 69,7%.

Най-голям дял от разходите на общината заема образованието, за което са похарчени 23 193 586 лв., следвано от благоустрояване – 8 493 533 лв., социално осигуряване – 3 751 188 лв., общи държавни служби – 3 658 021 лв., култура и спорт – 3 579 525 лв., икономически дейности – 2 424 778 лв. и  здравеопазване – 1 766 290 лв.

Другото голямо неизпълнение на бюджета през 2017 г. е за капиталовите разходи – с актуализациите планът им е достигнал общи 13 425 229 лв., като в тях се включват както планираните по бюджет средства, така и по европейските проекти. Изпълнението им обаче е само 6 829 651 лв., което е с разлика 6 595 578 лв.

Преходният остатък, който общината е успяла да съхрани и да прехвърли в следващия бюджет е 4 880 596 лв.

About the Author :

Leave a reply