Бюджетът на община „Тунджа“ за 2019 г. гони 20 млн. лв.

Бюджетът на община „Тунджа“ за 2019 г. достигна 19 947 256 лв., с 2,1 млн. лв. повече от първоначалния план, съобщиха на редовния седмичен брифинг кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и зам.-кметът по финансовите въпроси Ели Василева.

Увеличението се дължи изцяло на външно финансиране, най-голям дял от което има образованието – близо 1,2 млн. лв. За провеждането на изборите общината е получила целево финансиране от 306 000 лв., за програмата „Личен асистент“ – близо 400 хил. лв. Допълнителните средства са получени и по програми за временна заетост и по ПУДООС.

Общината е успяла да изпълни собствените приходи в размер на 98,28 %. Повече от планираното е събрано от наеми на земеделски земи, но спад има в постъпленията от общински такси, тъй като една част от услугите са станали електронни и са без такса, а и населението е поискало по-малко услуги през годината. Не е изпълнен планът и на приходите от концесия, но концесионните договори се сключват от държавата, а общината получава половината от таксите.

Общината е приключила годината с 1 077 000 лв. преходен остатък, от които 400 хиляди лева са за държавни дейности, а 650 000 лв. са за местни дейности. От преходния остатък 230 хиляди лева са от отчисленията от битови отпадъци, 140 000 са от горски фонд, 40 хиляди лв. са дарения от Коледния благотворителен бал, а останалите средства са за два преходни обекта от капиталовата субсидия.

Най-важното за бюджетната 2019 г. е, че общината я приключва успешно, без просрочени или неразплатени текущи задължения, подчерта финансистът на общината.

About the Author :

Leave a reply