Бюджетът на община „Тунджа” достигна рекордните 19 млн. лв.

DSC01330„Изпратихме една много, много трудна за работа година, но и много успешна. Не просто реализирахме най-големия бюджет в историята на общината, но и всички системи на общинския живот функционираха нормално, независимо от направените опити за дестабилизация на общината, в това число и финансови”, това коментира на първата пресконференция за Новата 2019 г. кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и допълни: „Успяхме да се справим благодарение на преструктуриране на разходи, благодарение на работата на приходните звена и не допуснахме в нито една система на общeствения живот на общината, която зависеше от експертизата на общинска администрация и от кметовете, да се почувства затруднение.

Той благодари на всички служители и кметове, които имат главна заслуга да се случи това със своя упорит труд за хората в община „Тунджа”.

„2018 г. беше година на последователно надграждане на всички онези политики, които реализираме вече толкова години за хората. В общината се реализираха множество наши проекти – в образователната, социалната сфера и културата. Одобрен беше най-големият инфраструктурен проект за подобряване водоснабдяването на 3 от нашите села. Одобрена беше Стратегията на МИГ Тунджа за 9 млн. лв., по която ще работим през следващите няколко години”, каза още Георги Георгиев и разясни: „Всичко това се дължи на упорития труд и на високата експертиза, която има нашата община. Подаръци не ни е правил никой, всичко се дължи на труда на тези хора, които сме ангажирани в местното самоуправление”.

За първи път в своята история общината успява да достигне рекордните 19 млн. лв. бюджет за 2018 г.

Имуществените и други местни данъци са изпълнени на 99,99 %. Изпълнението на данъчни приходи е 99,93 %, което е 1 368 080 лв. Приходите и доходи от собственост са изпълнени на 105,24 % – 1 397 500 лв.

Общинските такси са изпълнени на 74 %, равняващо се на 1 179 800 лв. По-ниското изпълнение се дължи на един кух обем на една такса, която първоначално я включихме в бюджета, но слеуд това тя не се реализира, разясни тунджанският кмет.

Другите неданъчни приходи са изпълнени в обем 102,94 %, постъпленията от продажби са 512 000 лв. или 101,3 %. Приходите от концесии – 127 300 лв. Всичко неданъчните приходи са изпълнени на 91,27 % или приходите от тях са 3 178 000 лв. Целият размер на собствените приходи на общината е 4 772 967 лв. или 98,39 %.

Към момента преходният остатък е 1 323 190 лв., от които държавно финансиране – 551 800 лв., местно финансиране 454 838 лв., а от второстепенните разпоредители – 319 500 лв.

„Независимо, че по арбитражното дело в средата на годината изплатихме 1,3 млн. лв., в края на годината ние компенсирахме определения недостиг и общината завърши годината без неразплатени задължения”, обясни Георги Георгиев и заяви, че това е подвиг в мирно време.

About the Author :

Leave a reply