Български Червен кръст – Ямбол официално откри облагородено младежко пространство

Ямбол, 22.05.2023 г.

Български Червен кръст – Ямбол официално откри облагородено младежко пространство по проект „Space to create” / „Да създадем пространство“ на Български младежки Червен кръст – Ямбол. Основна цел на проекта е да овласти доброволците на БМЧК да облагородят изоставена или слабо поддържана градска площ и да я превърне в креативно пространство за провеждане на обучения, тренинги, акции и кампании, както в рамките на организацията, така и в партньорство с местни организации, работещи в сферата на младежта, доброволчеството и спорта.

На откриването на младежкото пространство присъстваха: Енчо Керязов, зам.-кмет на Община Ямбол; Желязко Желязков, представител от Община Ямбол; Стели Джамбазова, Председател на БМЧК; представители на медии, доброволци на БМЧК и младежи от партньорски организации.

Гергана Георгиева, специалист от Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол представи пред участниците обособените тематични кътове, както следва:

  • „Зелена класна стая“ – за провеждане на обучения, презентации и открити уроци.
  • „Образователни и забавни игри“ – шах, дама и т.н.
  • „Сцена на открито – Покажи таланта си!“.
  • „Къщичка на книгата и любовта“ – място за почивка с любима книга и любим човек.

Стартиращото събитие постави началото на цикъл от обучения за деца и младежи от гр. Ямбол чрез които се цели повишаване на информираността им по социално значими теми, свързани с доброволчество, оказване на първа помощ, превенция на агресивно поведение и зависимости, превенция на пътен травматизъм,  екология и т.н.

Младежкото пространството е създадено по фонд “Изграждане на капацитета на Националните дружества”, финансиран от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

Изказваме благодарност на всички наши партньори, които ни подкрепиха, уверени сме, че съвместното ни партньорството носи удовлетворение от работата в полза на уязвимите деца и младежи от гр. Ямбол.

About the Author :