Българската песен – обичана и тачена

1 (1)В пенсионерския клуб „Централен“ в  Ямбол от дълги години неговите членове развиват богата и разнообразна дейност за популяризиране и издигане до ново поприще българската народна песен, с което радват нашите съграждани чрез своята богата програма и дългия творчески репертоар.
В репертоара са застъпени народните песни от всички фолклорни региони на страната ни – северняшки, македонски, шопски, като основно място в него заемат звучните песни на Тракия, тъй като в нашия Ямболски край са намерили подслон и помощ прокудените тракийски семейства от Източна Тракия и от Беломорието.
И за това се пазят и тачат самобитните тракийски традиции, обичаи и празници. Тук от ранна детска възраст младото поколение се възпитава в любов към богатата и неповторима българска народна песен. Наред със своята ежедневна творческа дейност и богата концертна програма клубът е своеобразно средище, където си дават среща певци и инструменталисти, майстори на народни шевици и древни занаяти, а така също и гостуването на професионални състави от различните краища на страната, където се споделя опита в ежедневната работа и в дружеска надпревара. Чрез своите изяви на сцените те се самообогатяват, издигайки попрището на богатото народно творчество, като жив пример за запазването на звучението чрез народните инструменти кавал, гайда, акордеон и тромпет, като в атрибутите неизменно стои и тъпанът, с който се известява появата на новия изпълнител и дава нужното звучене на песните.
2 (1)В клуба, който наброява няколко стотин активни, любознателни и обичащи от сърце и душа народната песен членове, винаги кипи оживена дейност.
Ръководството на клуба, начело с неуморния бисер на народното творчество, самобитният талант и народен певец Тодор Панайотов, зарадваха своите членове и гражданите дошли да се порадват и се влеят в магията на народната песен и звук, с отлично организиран и с богат репертоар концерт. В него участие взеха изявилите се народни певци и инструменталисти, членове на клуба, както и самите гости непрофесионалисти.
Концертът откри  умело творчески и с настроение и хумор председателят на клуба Тодор Панайотов. Без излишни философски мисли за българската народна песен и без теоретизиране, водещия при един мелодичен музикален съпровод на акордеон, кавал и гайда се спря на корените на народното ни творчество и конкретно на мелодичната и вдъхновяваща българска народна песен. Че песента идва от жътварката, която със сърпа и паламарката откъсвайки златните класове реди песента, от стадата излезли на паша сред сочните ливади, от детския глъч, от жуженето на пчелите около питите, от студените извори и от ширналите се земеделски посеви, вдишвайки живителната влага и сила на песента. В концерта участваха със свои изпълнения народните певци от тракийския ансамбъл за народни песни и танци, сега в заслужена пенсия Донка Бумбалова, Таня Петкова, Марина Георгиева, Сава Димов и като с всеки от тях пееше и Тодор Панайотов. Заедно те изнесоха един спектакъл, посрещнат от сърце и душа от всеки дошъл да ги чуе и види. За тия незабравими два часа тон дадоха музикантите, които се раздадоха без остатък и с изпълнението си накараха залата да ги аплодира, ставайки на крака.
Участниците в концерта и всички присъстващи почетоха паметта на нашите изтъкнати народни певци и инструменталист – Гагов, Елена Граматикова, Бинка Добрева, Вълкана Стоянова и др. прославили града ни и страната със своите песни.
Концертът завърши с вито хоро, където се видя на дело, че песента няма старост. До младите играеха жени, мъже и деца на възраст от 6 до 95 години, защото тя, народната песен винаги ни влияе с оптимизъм и вяра, че тя винаги ще ни помага в днешния сложен и динамичен живот на пенсионерите в майка България.

Георги Ботевски – потомък на тракийци!

About the Author :