БЧК-Ямбол с услуги за лица, живеещи на улицата

bezd-vsБЧК – Ямбол реализира програма за предоставяне на услуги за лица, живеещи на улицата  в Ямбол от месец ноември 2018г. Целта на програмата е да се облекчи живота на лицата през зимните месеци и оказване на психосоциална подкрепа. До момента са реализирани дейности, насочени за идентифициране на нуждите на бездомните лица – анкетиране на лицата и попълване на молби. В сградата на БЧК – Ямбол периодично се предоставят  подкрепителни напитки на бездомните лица. Приготвят се хранителни пакети, съдържащи  месни и рибни консерви, лакомства и др. На  лицата, живеещи на улицата, се предоставят хигиенни пакети с дезинфекционни  и почистващи препарати, мокри кърпи, носни кърпи, тоалетна хартия и др. Продължават дейностите по програмата, има планирана среща за предоставяне на психосоциална подкрепа на лицата, живеещи на улицата от специализирани  доброволци – психолози на БЧК – Ямбол при заявено желание от тяхна страна.

bh-3 bh-t

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply