БЧК – Ямбол с инициативи по повод Световния ден на първата помощ

Ямбол, 09.09.2022 г.

Демонстрация на техники по оказване на първа помощ при инциденти с деца от Целодневна детска градина „Изворче“ в село Кабиле, община Тунджа е сред инициативите, организирани от Ямболската червенокръстка организация по повод отбелязването на Световния ден на първата помощ – 10 септември, който през 2022 г. преминава под мотото: „Обучение за първа помощ през целия живот“.

От 2000 г., по инициатива на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, всяка втора събота на месец септември се отбелязва Световния ден на първа помощ. Това е възможност да се подчертае значението на първата помощ,  като хуманен акт и ключов компонент за намаляване на уязвимостта и е повод да се достигне до по-широка публика за да се опитаме да променим начина, по който света мисли за оказването на първа помощ.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец идентифицира децата, като доставчици на първа помощ и признава, че те съставляват голяма част от населението, която получава първа помощ в спешни случаи. Децата са значителна част от обществото, която има способността да участва  в спасяването на живота на своите връстници и членове на семейството според собствените си възможности.

По време на демонстрацията, под формата на игра, деца на възраст 5-6 години бяха запознати със  значението на първата помощ за предпазване от травматизъм и спасяването на човешки живот, както и с материалите, които могат да използват за да помагат на своите връстници.

Всяко дете имаше възможност да влезе в ролята на „пострадал” или „помагащ” и да оттренира  новите знания, използвайки умело предоставените за тази цел материали.

Срещите с деца от детски градини в община Тунджа, обученията и демонстрациите на мерки по оказване на първа помощ с тяхно участие са традиционни за Ямболската червенокръстка организация.

Областният секретариат на БЧК – Ямбол изразява искрената си благодарност към г-жа Юлия Кирова, директор на ЦДГ „Изворче“ в село Кабиле за оказаното съдействие и на учителите за подкрепата по време на активната работа с децата.

 

About the Author :